Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. black-green yellow_blue Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. 247 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Inställningar för Microsoft Outlook 2016

Steg 1 - Öppna Outlook och klicka på Arkiv
Steg 2 - Klicka på Lägg till konto
Steg 3 - Ange din e-postadress
Steg 4 - Anslut ditt konto
Steg 5 - Ange ditt lösenord
Steg 6 - Slutför de automatiska inställningarna
Steg 7 - Klicka på Arkiv igen
Steg 8 - Klicka på Kontoinställningar
Steg 9 - Klicka på Ändra
Steg 10 - Klicka på Fler inställningar...
Steg 11 - Ställ in rotmappens sökväg
Steg 12 - Testa kontoinställningarna
Steg 13 - Klart!

Följ den här guiden för att ställa in ditt mailkonto med IMAP i Outlook 2016.


Steg 1 - Öppna Outlook och klicka på Arkiv

Öppna Outlook på din dator och klicka på Arkiv i övre vänstra hörnet.

Open Outlook and click File in the top right corner

Steg 2 - Klicka på Lägg till konto

Klicka på Lägg till konto för att börja ställa in kontot.

Click Add Account to start the setup procedure

Steg 3 - Ange din e-postadress

Skriv in den e-postadress du vill ansluta till och klicka på Anslut.

Type in the email address you want to set up

Steg 4 - Anslut ditt konto

Outlook hämtar nu inställningarna för e-postkontot automatiskt. Klicka på Anslut för att fortsätta.

Adjust the settings for the outgoing server port 587 with STARTTLS
Tips: Se vår felsökningsguide om de automatiska inställningarna inte fungerar.

Steg 5 - Ange ditt lösenord

Skriv in ditt lösenord, d.v.s. samma lösenord som du använder i webbmailen. Klicka på OK för att fortsätta.

Enter your email password

Steg 6 - Slutför de automatiska inställningarna

Klicka på OK för att slutföra inställningarna.

Click Ok to complete setup

Steg 7 - Klicka på Arkiv igen

Nu är mailkontot tillagt, men det behövs ytterligare en inställning för att se till att mailen hamnar i rätt mappar.

Klicka på Arkiv igen.

Click File in the top right corner again

Steg 8 - Klicka på Kontoinställningar

Klicka på Kontoinställningar.

Click Account settings

Steg 9 - Klicka på Ändra

Markera kontot som du just har lagt till och klicka på Ändra i menyn ovanför.

Select the email account you just set up and click Change in the menu above it

Steg 10 - Klicka på Fler inställningar...

Klicka på Fler inställningar... nere till höger.

Click More Settings...

Steg 11 - Ställ in rotmappens sökväg

  1. Klicka på fliken Avancerat.
  2. Skriv in INBOX med stora bokstäver i rutan Rotmappens sökväg.
  3. Klicka på OK för att spara inställningarna.
Click the Advanced tab and type in INBOX as the root folder path

Steg 12 - Testa kontoinställningarna

Klicka på Nästa för att fortsätta.
Outlook skickar nu ett testmeddelande med de inställningar som har angetts. Klicka på Stäng när testet är genomfört.

Click Next to test your account settings and then close

Steg 13 - Klart!

Klicka på Slutför för att gå till din inkorg. Nu kan du se att alla mappar är på samma nivå som inkorgen.

Click Finish to complete your setup

Relaterade artiklar:

Använda Outlook 2016 med CalDAV Synchronizer
Ställa in Mobile Sync i Outlook för Windows 2016/13