Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. black-green yellow_blue Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. 247 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Inställningar för iPhone (iOS 10)

Steg 1 - Gå till Inställningar > E-post
Steg 2 - Tryck på Konton
Steg 3 - Tryck på Lägg till konto
Steg 4 - Tryck på Annat
Steg 5 - Tryck på Lägg till e-postkonto
Steg 6 - Ange kontoinställningarna
Steg 7 - Välj IMAP
Steg 8 - Ange serverinställningarna
Steg 9 - Spara kontot
Steg 10 - Tryck på det tillagda kontot
Steg 11 - Tryck på kontot igen
Steg 12 - Tryck på Avancerat
Steg 13 - Kontrollera Brevlådefunktioner
Steg 14 - Ange Prefix för IMAP-sökväg
Steg 15 - Klart!

I den här guiden visar vi hur du lägger till ditt e-postkonto med IMAP i mailappen på en iPhone med iOS 10.

Du kan också lägga till ditt e-postkonto med Exchange ActiveSync (EAS). Se guiden här nedan.

Ställ in Mobile Sync (Exchange ActiveSync) på iPhone

Open settings and tap Mail

Steg 1 - Gå till Inställningar > E-post

Öppna Inställningar på din iPhone och tryck på E-post.


Tap Accounts at the top of the screen

Steg 2 - Tryck på Konton

Tryck på Konton.


Click Add account

Steg 3 - Tryck på Lägg till konto

Tryck på Lägg till konto.


Tap Other

Steg 4 - Tryck på Annat

Välj Annat som kontotyp.


Click Add Mail account

Steg 5 - Tryck på Lägg till e-postkonto

Tryck på Lägg till e-postkonto.


Enter your name, email and password

Steg 6 - Ange kontoinställningarna

Ange kontoinställningarna för den e-postadress du vill lägga till:

 • Namn: detta kommer att stå som avsändare.
 • E-post: adressen som du vill lägga till.
 • Lösenord: samma som till webbmailen.
 • Beskrivning: kontots namn på enheten.

Tryck på Nästa för att fortsätta.
Select IMAP

Steg 7 - Välj IMAP

Tryck på IMAP som kontotyp.


Enter settings for the incoming and outgoing server

Steg 8 - Ange serverinställningarna

Ange följande inställningar:

Server för inkommande e-post:

 • Värdnamn: imap.one.com
 • Användarnamn: din e-postadress
 • Lösenord: samma som till webbmailen

Server för utgående e-post:

 • Värdnamn: send.one.com
 • Användarnamn: din e-postadress
 • Lösenord: samma som till webbmailen

Tryck på Nästa för att fortsätta.Tap Save to save the account

Steg 9 - Spara kontot

Inaktivera Anteckningar om det är aktiverat. Tryck på Spara.


Click the account that you just added

Steg 10 - Tryck på det tillagda kontot

Tryck på kontot som du just lade till. Namnet är det du angav som "Beskrivning".


Click account again to open settings

Steg 11 - Tryck på kontot igen

Tryck på kontot igen för att öppna inställningarna.


Click Advanced at the bottom of your screen

Steg 12 - Tryck på Avancerat

Tryck på Avancerat längst ner på skärmen.


Make sure the correct folders are selected

Steg 13 - Kontrollera Brevlådefunktioner

Kontrollera att Brevlådefunktioner är rätt inställda. De inställningarna styr var dina mail sparas.

Du ska välja följande mappar på servern:

 • Brevlådan Utkast: Drafts
 • Brevlådan Skickat: Sent
 • Brevlådan Raderat: Trash
 • Brevlådan Arkiv: Archive

Om någon annan mapp (eller ingen mapp alls) är vald behöver du trycka på brevlådan och välja rätt mapp på servern.

Mapparnas namn står på engelska.

Obs: Om mappen inte syns på din iPhone kan du logga in på webbmailen och flytta ett mail till den mappen. Prova sedan igen.


Type in INBOX as IMAP path prefix

Steg 14 - Ange Prefix för IMAP-sökväg

Gå längst ner på skärmen till fältet Prefix för IMAP-sökväg och ange INBOX med bara stora bokstäver.

All done! your emails will now be synced

Steg 15 - Klart!

Nu har du ställt in ditt konto.


Relaterade artiklar:

Inställningar för Mail OS X - Yosemite
Konfigurera e-post på iPhone (iOS 7)