Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. black-green yellow_blue Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. 247 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

HTML-parametrar för att bädda in webbshopen

Parametrar är inställningar som bestämmer hur webbshopen ser ut på din hemsida. Du kan exempelvis bestämma hur produkterna sorteras och hur bilderna ska se ut.

Parametrarna är en del av din webbshops inbäddningskod och ser ut så här:

showCategorySelector: true imageRatio: 'square' cropImages: true productsPerPage: 15 productsPerRow: 5 sortProducts: 'name-ascending' userCanSortProducts: true embedType: 'html'

Om du väljer hemsideprogrammet för att publicera din webbshop kan du enkelt ändra inställningarna där. Om du istället vill bädda in webbshopen manuellt i HTML-koden bör du ställa in den på detta sätt.


Vilka parametrar kan jag ändra?

Du kan ändra på följande parametrar:

Visa kategoriväljare
Bildutseende
Beskär produktbilder
Produkter per sida
Produkter per rad
Sortera produkter
Låt besökaren sortera produkterna
Inbäddningstyp

Nedan följer en lista över vad alla parametrar betyder och hur de kan ställas in.


Visa kategoriväljare

Visar en rullgardinsmeny med alla kategorier i din webbshop. Den låter dina besökare välja om de bara vill se produkterna i en viss kategori.

Ändra värdet till true för att visa rullgardinsmenyn eller false för att dölja den.

Exempel:

showCategorySelector: true

Bildutseende

Här väljer du hur bilderna i din webbshop ska se ut.

Du kan välja mellan följande inställningar:

  • Visa bilder som kvadrater: 'square'
  • Visa bilder stående: 'portrait'
  • Visa bilder liggande: 'landscape'
  • Visa bilder i deras ursprungsform: 'actual'

Exempel:

imageRatio: 'square'

Beskär produktbilder

Här bestämmer du om du vill beskära dina bilder till den form du väljer under bildutseende eller om du vill att bildens storlek anpassas så att den passar in i förhandsvisningsrutan.

Ändra värdet till true för att beskära bilder eller false för att bildernas storlek anpassas till förhandsvisningsrutan.

Exempel:

cropImages: true

Produkter per sida

Här ställer du in hur många produkter som visas per sida på webbshopens översiktssida. Det är också antalet produkter som laddas när kunden klickar på knappen "Visa fler" nedanför produktlistan. Ändra siffran till det antal produkter som du vill ska visas.

Exempel:

productsPerPage: 15

Produkter per rad

Här ställer du in hur många produkter som visas per rad på webbshopens översiktssida. Minsta antalet per rad är 2 och högsta antalet är 8. Ändra siffran på slutet av raden efter ditt önskemål.

Exempel:

productsPerRow: '4'

Sortera produkter

Här ställer du in hur produkterna på sidan ska sorteras, t.ex. efter hur nyligen de har lagts till.

Du kan välja mellan följande inställningar:

  • Sortera alfabetiskt: 'name-ascending'
  • Nyast först: 'age-ascending'
  • Billigast först: 'price-ascending'
  • Dyrast först: 'price-descending'

Exempel:

sortProducts: 'name-ascending'

Låt besökaren sortera produkterna

Här kan du välja om du vill visa en rullgardinsmeny som låter besökaren ändra hur produkterna ska sorteras. Sorteringsalternativen är desamma som i inställningen sortera produkter. Besökaren kan t.ex. välja att sortera produkterna efter pris eller hur nyligen de har lagts till.

Ändra värdet till true för att visa flervalsmenyn eller false för att dölja den.

Exempel:

userCanSortProducts: true

Inbäddningstyp

Denna parameter innehåller intern information om din webbshop. Du behöver inte ändra denna parameter själv. Den ändras automatiskt beroende på hur du publicerar din webbshop.

Exempel:

embedType: 'html'

Relaterade artiklar:Related articles:

CSS-parametrar för Webbshoppen
Kom igång med webshoppen