Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Hantera dina DNS-inställningar

Vad är DNS?
Peka om en domän med Vidarebefordring
Peka om en domän med Web forward eller Web alias
Peka om en domän till en annan IP-adress (A-post)
Peka om en domän med AAAA-post
Peka om en domän med CNAME
Lägga till TXT-poster
Lägga till SRV-poster
Ändra MX-poster (Mail-DNS)
Ändra Namnservrar

Vad är DNS?

DNS är en förkortning av Domain Name System. Detta system används för att peka om din domän eller subdomän någon annanstans. Du kan peka om till en annan server, IP-adress, en annan domän eller e-postserver. Du kan hantera DNS-inställningarna i din kontrollpanel.

För att komma åt DNS-inställningarna:

 1. Logga in på din Kontrollpanel
 2. Klicka på DNS
Log in to the control panel and click DNS

Peka om en domän med Vidarebefordring

Skicka dina besökare från din domän till en annan hemsida. Allt du behöver veta är adressen till hemsidan du vill skicka vidare till. Du väljer sedan vilken webbadress du vill ska visas i webbläsarens adressfält.

 1. Logga in på din Kontrollpanel
 2. Klicka på DNS
 3. Välj Vidarebefordring i menyn
 4. Ange adressen till den hemsida du vill vidarebefordra besökare till
 5. Markera kryssrutan om du vill visa den här domänen i webbläsarens adressfält.
 6. Klicka på Spara

Din domän kommer nu vidarebefordra besökare till den adress du skrivit. Tänk på att det kan ta upp till 90 minuter innan ändringarna börjar gälla.

Type in the domain you want to redirect to and click Save

Peka om en domän med Web forward eller Web alias

Web forward används för att vidarebefordra besökare från en domän till en annan. Web alias gör också det men behåller domänen i webbadressen.

I detta exempel kommer vi att skapa en web forward från example.com till anotherdomain.com. Alla som går in på example.com kommer att vidarebefordras till anotherdomain.com.

Web alias gör samma sak förutom att adressen i webbläsarens adressfält skulle vara example.com. Innehållet som visas skulle dock vara från anotherdomain.com.

 1. Logga in på din Kontrollpanel
 2. Klicka på DNS
 3. Välj Webb-DNS i menyn
 4. Du ska skapa två nya poster under Personliga webb-DNS-inställningar.
  Börja med www.example.com där example.com är din domän hos One.com.
 5. Skriv www som värdnamn i det vänstra fältet
 6. Välj Web forward eller Web alias i rullgardinsmenyn.
 7. Skriv domännamnet du vill vidarebefordra din domän till i fältet Destination.
  I detta exempel anotherdomain.com.
 8. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara dina inställningar.
  Standardinställningarna kommer automatiskt att inaktiveras.
  Den första nya posten är nu klar.
 9. Lämna det vänstra fältet värdnamn tomt för den andra posten.
 10. Välj Web forward eller Web alias i rullgardinsmenyn.
 11. Skriv domännamnet du vill vidarebefordra till i fältet för destination.
  I detta exempel anotherdomain.com.
 12. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara dina inställningar.
  Standardinställningarna kommer automatiskt att inaktiveras.
  Den andra posten är nu klar.

Din domän kommer nu att vidarebefordra besökare till adressen du skrivit. Tänk på att det kan ta upp till 90 minuter innan ändringarna börjar gälla.

Klicka på Återställ Webb-DNS-inställningar i det nedre vänstra hörnet när du vill använda standard-DNS-inställningar för din domän hos One.com. Detta kommer att återställa alla inställningar till standard.

Select Web forward from the dropdown menu type in the domain and click the green + icon

Peka om en domän till en annan IP-adress (A-post)

En A-post används för att skicka trafik från en domän eller subdomän till en IP-adress.

 1. Logga in på din Kontrollpanel
 2. Klicka på DNS
 3. Välj Webb-DNS i menyn
 4. Skapa två nya poster under Personliga webb-DNS-inställningar: example.com och www.example.com. Börja med www.example.com där example.com är din egen domän hos One.com.
 5. Skriv www i det vänstra fältet
 6. Välj A i rullgardinsmenyn
 7. Skriv in IP-adressen i fältet Destination.
  I detta exempel 127.0.0.1
 8. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara dina inställningar.
  Standardinställningarna kommer automatiskt att inaktiveras.
  Den första nya posten är nu klar.
 9. Lämna fältet tomt för den andra posten.
 10. Välj A i rullgardinsmenyn
 11. Skriv in IP-adressen i fältet Destination.
  I detta exempel 127.0.0.1
 12. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara dina inställningar.
  Standardinställningarna kommer automatiskt att inaktiveras.

Din domän kommer nu att vidarebefordra besökare till adressen du skrivit. Tänk på att det kan ta upp till 90 minuter innan ändringarna börjar gälla.

Klicka på Återställ Webb-DNS-inställningar i det nedre vänstra hörnet när du vill använda standard-DNS-inställningar för din domän hos One.com. Detta kommer att återställa alla inställningar till standard.

Select A from the drop down menu enter an IP address and save

Peka om en domän med AAAA-post

En AAAA-post pekar en domän eller subdomän till en IPv6-adress. AAAA-posten är lik A-post men istället för att peka mot en IPv4-adress pekar den mot en IPv6-adress.

 1. Logga in på din Kontrollpanel
 2. Klicka på DNS
 3. Välj Webb-DNS i menyn
 4. Skapa två nya poster under Personliga webb-DNS-inställningar: example.com och www.example.com. Börja med www.example.com där example.com är din egen domän hos One.com.
 5. Skriv www i det vänstra fältet
 6. Välj AAAA i rullgardinsmenyn
 7. Skriv in IP-adressen i fältet Destination.
  I detta exempel fe80::fab1:56ff:fede:6136
 8. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara dina inställningar.
  Standardinställningarna kommer automatiskt att inaktiveras.
  Den första nya posten är nu klar.
 9. Lämna det vänstra fältet tomt för den andra posten.
 10. Välj AAAA i rullgardinsmenyn
 11. Skriv in IP-adressen i fältet Destination.
  I detta exempel fe80::fab1:56ff:fede:6136
 12. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara dina inställningar.
  Standardinställningarna kommer automatiskt att inaktiveras.

Din domän kommer nu att vidarebefordra besökare till adressen du skrivit. Tänk på att det kan ta upp till 90 minuter innan ändringarna börjar gälla.

Klicka på Återställ Webb-DNS-inställningar i det nedre vänstra hörnet när du vill använda standard-DNS-inställningar för din domän hos One.com. Detta kommer att återställa alla inställningar till standard.

Select AAAA from the drop down menu

Peka om en domän med CNAME

CNAME (Canonical name) är en post som används för att specificera ett domännamn som ett alias för en annan domän.

Med CNAME kan du peka om domäner (och deras subdomäner) till samma IP-adress. CNAME knyter ett namn till en A-post. Istället för att skapa flera A-poster kan du skapa CNAME-poster och knyta dem till en A-post.

Fördelen är att när du behöver ändra IP-adress är allt du behöver göra att ändra IP-adressen för A-posten. Detta kommer att ändra IP för alla CNAME-poster också.

 1. Logga in på din Kontrollpanel
 2. Klicka på DNS
 3. Välj Webb-DNS i menyn
 4. Skapa två nya poster under Personliga webb-DNS-inställningar: example.com och www.example.com. Börja med www.example.com där example.com är din egen domän hos One.com.
 5. Skriv www i fältet Värdnamn
 6. Välj CNAME i rullgardinsmenyn
 7. Skriv in det CNAME du har fått (eller skapat) i fältet Destination.
  I detta exempel cname.domain.com.
 8. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara dina inställningar.
  Den första nya posten är nu klar.
 9. Lämna fältet Värdnamn tomt för den andra posten.
 10. Välj Web forward i rullgardinsmenyn
 11. Skriv in din domän med www. i fältet destination.
  I detta exempel www.example.com
 12. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara dina inställningar.
  Den andra posten är nu klar.

Din domän kommer nu att vidarebefordra besökare till adressen du skrivit. Tänk på att det kan ta upp till 90 minuter innan ändringarna börjar gälla.

Tänk på: Du kan inte lägga till CNAME för rotnivån på en domän. Av samma skäl används CNAME för www.example.com och web forward för example.com.

Klicka på Återställ Webb-DNS-inställningar i det nedre vänstra hörnet när du vill använda standard-DNS-inställningar för din domän hos One.com. Detta kommer att återställa alla inställningar till standard.

Select CNAME from the drop down menu

Lägga till TXT-poster

TXT-poster används för att lägga till godtycklig text till en DNS-post. Dessa poster används inte för att rikta någon trafik. Istället ger de behövlig information till utomstående källor.

 1. Logga in på din Kontrollpanel
 2. Klicka på DNS
 3. Välj Webb-DNS i menyn
 4. Skriv ett värde i fältet Värdnamn
 5. Välj TXT i rullgardinsmenyn
 6. Skriv en tid för TTL
 7. Skriv ett värde för Prioritet
 8. Skriv den text du vill lägga till i Destination
 9. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara inställningarna

TTL (time-to-live) visar hur länge en post cachas hos DNS-servrar, t.ex. hos din ISP (Internetleverantör). TTL ställs in i sekunder och det lägsta möjliga värdet är 600 sekunder (10 minuter). Om du lämnar fältet tomt är standardvärdet 3600 sekunder.

Prioritet är prioriteten för målvärden. Ett lägre värde innebär högre prioritet. Standardvärdet är 0 om du lämnar fältet tomt.

Klicka på Återställ Webb-DNS-inställningar i det nedre vänstra hörnet när du vill använda standard-DNS-inställningar för din domän hos One.com. Detta kommer att återställa alla inställningar till standard.

Select TXT from the drop down menu

Lägga till SRV-poster

En SRV-post används för att ange platsen med ett värdnamn och en port.

 1. Logga in på din Kontrollpanel
 2. Klicka på DNS
 3. Välj Webb-DNS i menyn
 4. Skriv ett värde i fältet Värdnamn
  Använd formatet: _service._protocol.name
 5. Välj SRV i rullgardinsmenyn
 6. Skriv en TTL-tid
 7. Skriv ett Prioritet-värde
 8. Skriv den text du vill lägga till i Desination
  Använd formatet: vikt port mål
 9. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara inställningarna
Generellt format för SRV-poster

_service._protocol.name. TTL klass SRV prioritet vikt port mål
Format för SRV-poster i Kontrollpanelen:

Värdnamn: _service._protocol.name
TTL: numeriskt värde i sekunder
Prioritet: numeriskt värde
Destination: vikt port mål

TTL (time-to-live) visar hur länge en post cachas hos DNS-servrar, t.ex. hos din ISP (Internetleverantör). TTL ställs in i sekunder och det lägsta möjliga värdet är 600 sekunder (10 minuter). Om du lämnar fältet tomt är standardvärdet 3600 sekunder.

Prioritet är prioriteten för målvärden. Ett lägre värde innebär högre prioritet. Standardvärdet är 0 om du lämnar fältet tomt.

Klicka på Återställ Webb-DNS-inställningar i det nedre vänstra hörnet när du vill använda standard-DNS-inställningar för din domän hos One.com. Detta kommer att återställa alla inställningar till standard.

Select SRV from the drop down menu

Ändra MX-poster (Mail-DNS)

MX-pekare används för att lägga till din egen e-postserver. Du kan även ange ett värde för att prioritera e-postutdelning om det finns flera tillgängliga e-postservrar.

I detta exempel antar vi att du har din e-postserver på IP-adressen 123.123.123.123.

 1. Logga in på din Kontrollpanel
 2. Klicka på DNS
 3. Välj Webb-DNS i menyn
 4. Skapa en ny post genom att skriva mail i det vänstra fältet Värdnamn
 5. Välj A i rullgardinsmenyn
 6. Ange IP-adress i fältet Destination.
  I detta exempel: 123.123.123.123
 7. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara den nya posten.
  Nu är din A-post klar.
  Sedan måste du lägga till MX-posten.
 8. Välj Mail-DNS i menyn
 9. Lägg till en ny MX-post genom att skriva mail.example.com i Destination-fältet.
  Detta ska vara den A-post du precis skapat och example.com din domän som du har hos One.com.
 10. I Prioritet skriv 10.
 11. Klicka på plus (+)-ikonen för att spara den nya posten

Din domän är nu inställd för att använda egen e-postserver. Tänk på att det kan ta upp till 90 minuter innan ändringarna börjar gälla.

Prioritet är prioriteten för målvärden. Ett lägre värde innebär högre prioritet. Standardvärdet är 0 om du lämnar fältet tomt.

Backup-e-postserver: Skapa ytterligare MX-poster om du vill använda backup-mailservrar. Ge dem olika prioriteter och den med lägst värde kommer att bli anropad först. Om en server inte svarar kommer nästa med ett högre nummer att anropas. Det är lätt att skapa fler MX-poster utan att ändra existerande MX-poster genom att använda värden som 10, 20, 30 osv. för Prioritet.

Klicka på Återställ Mail-DNS-inställningar i det nedre vänstra hörnet när du vill använda One.coms e-postservrar för din domän. Detta kommer att återställa alla inställningar till standard.

Type in a priority the server name and click the green + icon

Ändra Namnservrar

Genom att ändra namnservrar ändrar du den plats som din domän pekar mot.

Observera: Tjänster som är kopplade till ditt webbutrymme, som e-post, slutar fungera om du ändrar till andra servrar. Kanske kan det vara ett bättre alternativ att ändra en DNS-inställning? Du är välkommen att kontakta vår support för mer information.
 1. Logga in på din kontrollpanel hos One.com
 2. Klicka på DNS.
 3. Klicka på Namnservrar i menyn.
 4. Välj om du vill använda vår One.com DNS eller andra namnservrar.
  - Om du ska använda andra namnservrar skriver du in namnen på minst två servrar, klicka på plustecknet om du vill lägga till fler.
 5. Klicka på Spara.

När du har ändrat namnservrarna kan det ta upp till 24 timmar innan ändringarna träder i kraft.

Enter the new name servers and click Save

Relaterade artiklar:

Lägg till en SPF-post
Hur ställer jag in Office 365 på min domän?