Använda bild- och videogalleriet hos One.com

Klicka på Galleri i kontrollpanelen.

För att komma igång ska du först skapa ett galleri. För att skapa ett galleri, logga in på kontrollpanelen och klicka på Gallery.

Klicka på skapa Galleri

Klicka på Create Gallery.

Välj gallerinamn och plats.

Skriv in ett namn på galleriet och välj sökväg. Du kan antingen använda framsidan av din hemsida www.exempel.com eller placera ditt galleri på en undersida, exempelvis mittnyagalleri.exempel.com.

Skapa den första galleri-användaren.

Skapa den första användaren för ditt galleri. Skriv in e-postadress (användarnamn) och ett namn. Välj ett lösenord och bekräfta det. Slutligen väljer du vilka rättigheter användaren som du vill att användaren ska ha. Den första användaren (du) bör ha alla rättigheter för full kontroll över galleriet. Du kan skapa ytterligare användare från galleriet senare.

Välj designmall

Välj en design och klicka på Create Gallery.

Galleriet har skapats

Du har nu skapat ditt galleri!

Skapa ett album

För att skapa ett album ska du logga in på galleriet med din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Create new album.

Skapa ett album i Galleriet

Skriv ett namn för ditt nya album och välj sekretessnivå.

Du kan också välja ett datum och skriva en beskrivning av albumet.

Skriv albumdetaljer

Lägg till bilder och videor till ett album

Om du vill lägga till bilder och videor i ett befintligt album ska du gå in på albumet och klicka på Add video eller Add photo.

Lägg till bilder i ett befintligt album

För att lägga till innehåll i ett nytt album ska du klicka på Create new album. Klicka på Upload photos eller Upload videos och sedan kan du dra och släppa filerna i den streckade rutan.

Lägg till bilder och videor i ett nytt album

Lägg till och redigera bildtexter

Klicka på redigera album

Du kan lägga till en bildtext till en bild genom att klicka på Edit Album.

Klicka på spara

Klicka på Add caption. Skriv in bildtexten och klicka på Submit.

Skriv in bildtexten

Klicka på Save för att spara dina ändringar.

Visa bildtext

Bildtexten kommer omedelbart att visas i galleriet.

Redigera ett album

Klicka på Edit Album för att redigera ett specifikt album. Detta är var du aktiverar och inaktiverar nerladdning och delning av bilderna och videorna i albumet. Du kan också välja om albumet ska vara publikt, privat eller dolt.

Redigera ett album

Du kan sortera albumen efter namn eller datum. Välj stigande eller fallande ordning.

Sortera albumen

Vilken publik bild eller video som helst kan ställas in som omslagsbild för ett album. Klicka på miniatyren och bocka för rutan Cover photo. Kom ihåg att spara dina ändringar.

Välj en omslagsbild för ett album

Lägg till kommentarer

För att lägga till en kommentar till en bild eller video så ska du röra musen över miniatyren. Klicka på + för att skriva din kommentar. Klicka sedan på Submit.

Lägg till en kommentar till en bild eller video

Hantera kommentarer för ditt galleri

Bocka för rutan Allow anonymous comments i menyn Settings om du vill tillåta anonyma kommentarer. Om rutan inte är förbockad (standard) så måste användare logga in för att kommentera.

Bocka för rutan för att tillåta anonyma kommentarer

Bjud in vänner

Bjud in dina vänner till ditt galleri genom att klicka på Invite Friends i menyn Settings.

Bjud in vänner till ditt Galleri

Skriv in e-postadresserna och namnen på dina vänner. Skriv ett personligt meddelande till dina vänner och klicka på Send.

Skriv ett personligt meddelande till dina vänner

Visa vänner

Du kan få en översikt över vänner för ditt galleri genom att klicka på View Friends i menyn Settings.

Visa vännerna för ditt Galleri

För varje vän kan du visa detaljer om deras senaste inloggning och deras antal album, bilder och kommentarer.

Visa vänners aktivitetsdetaljer

Redigera din profil

Du kan redigera detaljer i din personliga profil genom att klicka på Edit Profile i menyn Settings.

Redigera dina profildetaljer

Ditt Display name kommer att vara synligt för alla galleribesökare.

Redigera ditt visningsnamn

Du kan lägga till länkar till i det övre fältet i ditt galleri genom att klicka på Add/edit links i menyn Settings.

Lägg till länkar i ditt Galleri

Skriv in ett namn för länken och en URL. Länken kommer att läggas till när du klickar på Add link.

Skriv in ett namn för länken

Ändra lösenordet för ditt galleri

Du kan ändra ditt lösenord genom att klicka på Edit Profile i menyn Settings.

Ändra lösenordet för ditt Galleri

Bocka för rutan Change password. Skriv ditt nya lösenord två gånger och slutligen ditt nuvarande lösenord. Klicka sedan på Save för att spara ditt nya lösenord.

Ändra ditt lösenord för ditt Galleri

Hantera användare & grupper

För att hantera användarna och grupperna i ditt galleri ska du klicka på Users & Groups i menyn Settings.

Hantera användare och grupper för Galleriet

I Users & Groups ser du en lista på alla användare i ditt galleri. Här kan du redigera gruppmedlemskap och användarrättigheter. Du kan också skapa nya grupper eller rätta till detaljerna för befintliga grupper.

Redigera gruppmedlemskap och rättigheter

Dela album

För att börja dela ska du klicka på albumet du vill dela.

Dela dina Gallerialbum

Välj hur du vill dela ditt album (på Facebook, LinkedIn, Twitter etc.) eller kopiera inbäddningskoden och infoga den på en blogg eller hemsida.

Välj hur du vill dela albumet

Se till att du har aktiverat delning av albumet. Du kan aktivera/deaktivera delning och nerladdning av ett album under Edit Album.

Aktivera delning av albumet