Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. black-green yellow_blue Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. 247 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Skapa en blogg

En webblogg (blogg) är en webbplats där du kan skriva om vad som helst. Du kan använda det som en dagbok, diskussionsforum, eller bara ett sätt att hålla dina vänner och dina familjemedlemmar uppdaterade om ditt liv. Du kan ha så många bloggar du vill på din domän.

För att komma till administrationssystemet för blogg (blog administration system) - klicka på denna ikon i kontrollpanelen:

Klicka på ikonen för Blogg i Kontrollpanelen för att skapa en ny blogg.

Du kommer att se en lista över de bloggar du redan skapat. Om detta är din första blogg kommer listan att vara tom. För att skapa en ny blogg, klicka på Skapa blogg (Create blog)

Skapa en ny blogg.
Steg 1: Bloggnamn och adress
Steg 2: Inställningar för tidsvisning och anonyma användares rättigheter
Steg 3: Texterna ’Om mig’ och ’Om bloggen’
Steg 4: Skapa den första användaren
Steg 5: Skapa den första kategorin
Steg 6: Välj en mall

Steg 1: Bloggnamn och adress

Välj ett namn för din blogg (i detta exempel My Blog):

Fyll i ett namn för din blogg.

Välj sedan en adress för din blogg. Det kan antingen vara roten av ditt konto (www.example.com) eller en subdomän (i detta exempel blog.example.com).

Välj adress för din blogg.

Steg 2: Inställningar för tidsvisning och anonyma användares rättigheter

Välj nu tidsinställningar för din blogg.

Justera tidsinställningarna för din blogg.
  • Datumformat (Date Display Format) - Formatet för det datum som visas vid varje post och kommentar
  • Tidsformat (Time Display Format) - Ställ in för att visa tiden antingen i 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat, med eller utan sekunder
  • Tidszon (Time Zone) - Önskad tidszon för din blogg.

Nedan kan du ställa in rättigheterna för anonyma användare.

Välj rättigheter för anonyma användare av din blogg.

Om Läsa bloggen (View the blog) är inställd på Ja (yes) kommer alla att kunna läsa inläggen du skapar i bloggen. Om den är inställd på Nej (no) kommer endast personer med giltigt användarkonto att kunna läsa dina inlägg.

Om Skicka kommentarer (Post comments) är inställd på ja (yes) kommer anonyma besökare att kunna skriva kommentater på din blogg, om den är inställd på Nej (no) har inte anonyma besökare denna möjlighet.

OBS: Om du blockerat anonyma besökare i din blogg kommer inställningen Skicka kommentarer (Post comments) inte att ha någon effekt.


Steg 3: Texterna ’Om mig’ och ’Om bloggen’

I detta steg kan du skriva information om dig själv och om bloggen i fälten Om mig (About me) och Om bloggen (About the blog).

Fyll i den information du vill ha om dig och din blogg.

Om du inaktiverar dessa alternativ kommer textrutorna inte att visas i bloggen och du får inte möjlighet att lägga till text i fälten i detta steg. För att enklare läsa guiden, inaktivera inte något av dessa för din första blogg.


Steg 4: Skapa den första användaren

Nu ska du lägga till den första användaren till bloggen. Du kan antingen lägga till en ny eller en existerande användare. (för den första bloggen kan du inte lägga till existerande användare).

Skapa den första användaren som får tillgång till bloggen.

För att lägga till en ny användare, klicka på knappen Ny användare (New user). Ange en E-postadress (E-mail address) (denna kommer att vara användarnamn), fyll sedan i Namn som kommer att vara namnet som visas i bloggens inlägg. Skriv slutligen ett Lösenord (Password) och bekräfta det.

Fyll i användardetaljer för den första användaren av din blogg.

För att lägga till en existerande användare från en annan blogg på din domän, klicka på knappen Lägg till existerande användare.

Lägg till en användare som existerar på en annan blogg på din domän.

En lista kommer att visas. Välj den användare du vill lägga till genom att klicka i knappen för e-postadressen.

Välj en användare från listan för att lägga till på din blogg.

Välj slutligen de rättigheter du vill att denna användare ska ha. Den första användaren (du) bör ha allla rättigheter, för fullständig kontroll av bloggen.

Välj rättigheterna du vill ge denna blogganvändare.

Rättigheterna är förklarade här nedan:

  • Nytt meddelande (New message) - Tillåter användaren att skapa nya meddelanden i bloggen
  • Redigera meddelande (Edit message) - Tillåter användaren att redigera postade meddelanden i bloggen
  • Radera meddelande (Delete message) - Tillåter användaren att radera postade meddelanden i bloggen
  • Ny kommentar (New comment) - Tillåter användaren att posta kommentarer till meddelanden i bloggen
  • Radera kommentar (Delete comment) - Tillåter användaren att radera kommentarer
  • Lägg till vän (Add friend) - Tillåter användaren att bjuda in och lägga till vänner.

Steg 5: Skapa den första kategorin

I detta steg ska du välja ett namn för din första kategori. Alla meddelande som skrivs i bloggen måste läggas under en kategori. Senare kan du lägga till fler kategorier.

Fyll i ett kategorinamn för att skapa din första kategori.

Steg 6: Välj en mall

Välj nu en av våra mallar för design till din blogg

Välj en mall för din bloggdesign.

Klicka på knappen Visa (View) för att förhandsgranska denna mall. Klicka på Välj (Select) för att välja denna design.


Bloggen har nu skapats

Din blogg har nu skapats. Alla inställningar kan ändras. Detta förklaras i nästa kapitel.

Din nya blogg skapades utan problem.