Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Felsökning blogg

Index

Innehållet du angav accepterades inte
Bloggen får den ursprungliga hemsidan att försvinna

Innehållet du angav accepterades inte

Symptom
När ni skapar ett inlägg i bloggen kan ni få följande felmeddelande:

Det ifyllda blogginnehållet accepterades inte.

Orsak
Detta betyder att inlägget har innehåll som inte accepteras av bloggen. Detta felmeddelande uppstår oftast när du klistrar in text från olika källor (dvs websidor eller ordbehandlingsprogram) då formateringen blir kopierad in i inläggets källkod.

Lösning
När du kopierar text till bloggen, gör följande:

  • Öppna Anteckningar (Notepad) eller en alternativ textredigerare
  • Klistra in texten i textredigeraren
  • Kopiera texten från textredigeraren
  • Klistra in texten i bloggen

Bloggen får den ursprungliga hemsidan att försvinna

Symptom
Den ursprungliga hemsidan syns inte längre när en blogg som har skapats i roten av webutrymmet raderas.

Orsak
När en ny blogg upprättas skapas en index.html-fil i roten av webutrymmet.

Bloggen får originalhemsidan att försvinna.

Om en fil med det namnet redan existerar i mappen kommer den gamla filen att döpas om.

Den gamla filen kommer efter automatiskt omdöpning att se ut så här: index.html-061123-1401.html (siffrorna varierar)

Detta resulterar i att framsidans original har fel namn när bloggen raderas då bloggens framsida måste heta index.html för att fungera korrekt.

Lösning
Titta på filerna på webutrymmet (antingen genom ett FTP-program eller File Manager i kontrollpanelen på One.coms hemsida).

  • Radera den nuvarande index.html-filen (detta är/var bloggens framsida).
  • Om originalets framsida också hette index.html innan installationen av bloggen, så kommer det nu finnas ett filnamn som det följande i rotmappen på webutrymmet: index.html-061123-1401.html (siffrorna varierar).
  • Döp om denna fil till index.html.
  • Om framsidan hette index.htm eller index.php, finns det inget behov att byta namnet på någon fil.