Använda bloggen

För att öppna bloggen i din webbläsare kan du skriva in sökvägen du valde i första steget när du skapade din blogg. I detta exempel är det blog.example.com.

Skriv in den adress du valde när du skapade bloggen.
1: Bloggens gränssnitt
2: Logga in
3: Skriva ett inlägg
3.1: Ladda upp bilder/filer
4: Lägga till en kommentar till ett meddelande
5: Bjuda in vänner, kollegor, familj etc.
5.1: Dina inbjudna vänner
6: Redigera din profil

1: Bloggens gränssnitt

Här kan du se de rubriker och texter du valde när du skapade bloggen. Högst upp syns Bloggnamn (Blog name) och texten Om bloggen (About the blog). I menyn på höger sida finns texten Om mig (About me) och en lista av de Kategorier (Categories) du har skapat. Under detta finns en lista med dina Tidigare inlägg (Previous posts) (om detta är ditt första besök kommer denna ruta att vara tom) och ytterligare under detta finns inloggningsrutan.

Obs: Om du satte Läsa bloggen (View the blog) till Nej (No) när du satte anonyma användares rättigheter kommer användare att behöva fylla i en inloggningsruta innan de kan läsa bloggen.

Fyll i loginformuläret för att nå bloggen.

2: Logga in

När du skall skapa det första inlägget måste ni logga in med den E-post (E-mail) och det Lösenord (Password) som ni skapade till den första användaren. (Om du redan har skapat flera användare kan du logga in med en användare som har rättigheten Nytt inlägg (New message)).

Fyll i din e-postadress och ditt lösenord för att nå bloggen.

Om du markerar Kom ihåg (Remember) kommer du automatiskt att loggas in som denna användare i fortsättningen.


3: Skriva ett inlägg

När du är inloggad som en användare som har Nytt meddelande (New message) rättigheten kommer du att se en länk i övre högra hörnet med texten Skapa nytt inlägg (Create new post). Klicka på denna för att komma till sidan för att skapa ett nytt inlägg.

Fyll i ditt blogginläggs ämne.

Här skall du fylla i Ämne (Subject) till ditt meddelande, i detta exempel This is the subject. Sedan väljer du vilken Kategori (Category) meddelandet skall placeras i. Till sist skriver du din Brödtext (Body) (i detta exempel This is the message).

I brödtexten har du olika möjligheter till att formatera text och lägga till innehåll.

Du har olika alternativ för att formatera ditt blogginlägg.

När ditt meddelande är klart trycker du på antingen Förhandsgranska (Preview) eller Skicka (Submit). Genom att klicka på Förhandsgranska ser du en förhandsgranskning innan du sparar meddelandet i bloggen. En förhandsgranskning av meddelandet kan se ut så här:

En förhandsgranskning av ett blogginlägg kan se ut som följer.

Klicka på Redigera (Edit) för att gå tillbaka och redigera ditt meddelande eller Skicka (Submit) för att spara det i bloggen.


3.1: Ladda upp bilder/filer

När du klickar på Ladda upp bild (Insert image) ikonen medan du skapar ett nytt meddelande öppnas en dialogruta.

Du kan infoga bilder i ditt blogginlägg.

Här kan du antingen välja att ladda upp enstaka bilder eller ladda upp flera bilder samtidigt till ditt Galleri (Gallery). De tillåtna filtyperna är JPEG, GIF och PNG. Bilden måste vara under 12 MB och under 6 megapixlar.

När du klickar på Ladda upp fil (Attach file) öppnas en annan dialogruta.

Bifoga en eller flera bilder i ditt blogginlägg.

Du kan ladda upp följande filtyper:
.doc .xls .ppt .odt .ods .odp .txt .pdf
Den högsta tillåtna filstorleken är 12 MB.


4: Lägga till en kommentar till ett meddelande

När meddelandet har blivit publicerat kommer det att se ut så här:

Detta är hur en publicerad kommentar ser ut.

Klicka på Kommentarer(x) (Comments (x))-knappen (x är antalet kommentarer som finns) för att lägga till en kommentar.

När du lägger till en kommentar kan du inte ladda upp bilder och/eller filer, men du kan använda resten av verktygen (fetstil, kursiv etc.).


5: Bjuda in vänner, kollegor, familj etc.

Om du har valt Lägg till vän (Add friends) -rättigheten kan du se alternativet Bjud in vänner (Invite Friends) på botten av menyn. Klickar du på denna öppnas ett nytt fönster.

Valet att bjuda in vänner låter dig lägga till familj och vänner till din blogg.

Här kan du fylla i E-post (E-mail) och Namn till de du vill bjuda in till bloggen. Under det skriver du ett meddelande till de du vill bjuda in. Till sist väljer du vilka rättigheter du vill att de inbjudna användarna skall ha med kryssrutorna och klickar på Sänd (Send).

När du klickar på Sänd (Send) skickas ett e-postmeddelande med en länk till varje e-postadress. När denna länk aktiveras kommer de att få möjligheten att skapa en ny användare:

Välkomstmeddelande för nya blogganvändare.

Obs: Om en person du bjuder in redan har en användare på din domän kan han/hon logga in genom att använda det lösenord han/hon har till de andra bloggarna.


5.1: Dina inbjudna vänner

Det finns ytterligare en länk under Bjud in vänner (Invite friends) länken; Visa vänner (View friends). Klicka på denna för att se de användare som har gått med i din blogg genom att använda länken du har skickat till dem.

Se de vänner som har gått med i din blogg.

Här kan du även se användare som andra med Lägg till vän (Add friends)-rättigheten har bjudit in.


6: Redigera din profil

När du är inloggad kan du klicka på Redigera (Edit) under ditt användarnamn för att ändra ditt användarnamn, e-postadress och lösenord.

din e-postadress eller ditt lösenord.

För att ändra något måste du skriva in ditt nuvarande lösenord. Klicka på Skicka (Submit) när du är klar.