Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Använda bloggen

1: Bloggens gränssnitt
2: Logga in
3: Skriva ett inlägg
3.1: Ladda upp bilder/filer
4: Lägga till en kommentar till ett meddelande
5: Bjuda in vänner, kollegor, familj etc.
6: Redigera din profil

To open your blog in your browser, type the URL you chose when you created the blog. In this example blog.example.com.


1: Bloggens gränssnitt

Här kan du se de rubriker och texter du valde när du skapade bloggen. Högst upp syns Bloggnamn (Blog name) och texten Om bloggen (About the blog). I menyn på höger sida finns texten Om mig (About me) och en lista av de Kategorier (Categories) du har skapat. Under detta finns en lista med dina Tidigare inlägg (Previous posts) (om detta är ditt första besök kommer denna ruta att vara tom) och ytterligare under detta finns inloggningsrutan.

Note: If you set View the blog to No when setting the anonymous user’s permissions, a login form will have to be filled in before viewing the blog.
Overview of blog interface

2: Logga in

 1. Open the blog in your browser, by typing the URL you chose when you created the blog.
 2. To create the first post, log in with the email and password for the first user you created.

If you already created more than one user, make sure you log in with a user that already have the New message permission.

Tip: If you don't remember the URL, you can always find a link to your blog, through the Control Panel. Just log on your Control Panel, click Blog, anc click the location for your blog.

Om du markerar Kom ihåg (Remember) kommer du automatiskt att loggas in som denna användare i fortsättningen.

Log on to your blog

3: Skriva ett inlägg

När du är inloggad som en användare som har Nytt meddelande (New message) rättigheten kommer du att se en länk i övre högra hörnet med texten Skapa nytt inlägg (Create new post). Klicka på denna för att komma till sidan för att skapa ett nytt inlägg.

Click Create New Post

Här skall du fylla i Ämne (Subject) till ditt meddelande, i detta exempel This is the subject. Sedan väljer du vilken Kategori (Category) meddelandet skall placeras i. Till sist skriver du din Brödtext (Body) (i detta exempel This is the message).

I brödtexten har du olika möjligheter till att formatera text och lägga till innehåll.

Write a post and click Submit.

När ditt meddelande är klart trycker du på antingen Förhandsgranska (Preview) eller Skicka (Submit). Genom att klicka på Förhandsgranska ser du en förhandsgranskning innan du sparar meddelandet i bloggen. En förhandsgranskning av meddelandet kan se ut så här:

Click Edit or Submit

Klicka på Redigera (Edit) för att gå tillbaka och redigera ditt meddelande eller Skicka (Submit) för att spara det i bloggen.


3.1: Ladda upp bilder/filer

 1. Click the Insert image icon, in the new post tool bar.
 2. Select Single or Multiple.
 3. Click Browse to select the files you want to upload.

När du klickar på Ladda upp bild (Insert image) ikonen medan du skapar ett nytt meddelande öppnas en dialogruta.

Click image icon

Här kan du antingen välja att ladda upp enstaka bilder eller ladda upp flera bilder samtidigt till ditt Galleri (Gallery). De tillåtna filtyperna är JPEG, GIF och PNG. Bilden måste vara under 12 MB och under 6 megapixlar.

Window for uploading images for your blog.

When clicking Browse, another dialog opens.

Du kan ladda upp följande filtyper:
.doc .xls .ppt .odt .ods .odp .txt .pdf
Den högsta tillåtna filstorleken är 12 MB.
Click browse to upload image.

4: Lägga till en kommentar till ett meddelande

Klicka på Kommentarer(x) (Comments (x))-knappen (x är antalet kommentarer som finns) för att lägga till en kommentar.

Note: När du lägger till en kommentar kan du inte ladda upp bilder och/eller filer, men du kan använda resten av verktygen (fetstil, kursiv etc.).
Click Comments on the blog.

5: Bjuda in vänner, kollegor, familj etc.

 1. Log on your blog, via the front page for your published blog.
 2. Click Invite Friends
Note: You need to have the permission Add friends first, to be able to invite new users. You will see the option Invite Friends in the bottom of the menu, if you have this permission.
Click Invite Friends
 1. In the new window, fill in the email and name for the people you want to invite to the blog.
 2. Next, write a message to the ones you want to invite.
 3. Choose the permissions you want the invited users to have with the checkboxes.
 4. Click Send
Add emails for friends
 1. An e-mail with a link will be sent to each of the invited users. When clicking the link in the email, they will be able to create a new user.
Note: If a person you invite already has a user on a blog on your domain, he/she will be able to log in using the password from the other blog(s).
Confirm password for new users.

5.1: Dina inbjudna vänner

Det finns ytterligare en länk under Bjud in vänner (Invite friends) länken; Visa vänner (View friends). Klicka på denna för att se de användare som har gått med i din blogg genom att använda länken du har skickat till dem.

Här kan du även se användare som andra med Lägg till vän (Add friends)-rättigheten har bjudit in.

Click View friends

6: Redigera din profil

När du är inloggad kan du klicka på Redigera (Edit) under ditt användarnamn för att ändra ditt användarnamn, e-postadress och lösenord.

För att ändra något måste du skriva in ditt nuvarande lösenord. Klicka på Skicka (Submit) när du är klar.

Click Edit Profile

Related articles:

Skapa en blogg
Administrering av bloggen
Felsökning blogg