Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Administrering av bloggen

Logging on the administration of your blog
1: Radera en blogg
2: Återställa en blogg
3: Redigera en blogg
3.1: Ändra bloggnamn och adress
Ändra tidsinställningar och anonyma användares rättigheter
3.3: Ändra språkinställningar
3.4: Ändra texterna ’Om mig’ och ’Om bloggen’
3.5: Administrera användare
3.6: Administrera kategorier
3.7: Ändra mallen
3.8: Ändra huvudbanner
3.9: Ändra bloggutseende

Logging on the administration of your blog

 1. Log on your Control Panel
 2. Click on Blog
Blog in overview in COntrol Panel.

När du kommer till administrationssystemet för bloggar efter att ha skapat en blogg, kommer du att se en lista med alla dina bloggar.

List of created blogs on your domain.

1: Radera en blogg

Om du klickar på Radera (Delete) ombeds du att bekräfta raderingen

Confirm taht you want to delete this blog.

Om du klickar på Avbryt (Cancel) återvänder du till listan med dina bloggar. Om du klickar på Nästa (Next) komer din blogg att raderas.

OBS: Mappen på ditt FTP-konto kommer inte att raderas även om du raderar en blogg. Detta är för att spara bilder och filer som laddats upp i bloggen.


2: Återställa en blogg

Klicka på Återställ (Restore) om du av misstag raderat en eller flera av dina bloggfiler på ditt FTP-konto.


3: Redigera en blogg

Klicka på Redigera (Edit)

Click to enter all the settings for your blog.

3.1: Ändra bloggnamn och adress

För att ändra bloggens namn och adress, klicka på Bloggdetaljer (Blog Details). Detta kommer att öppna första steget i bloggskapandet. När du valt ett nytt namn och adress, klicka på Spara (Save) för att återvända till Redigera-menyn.


Ändra tidsinställningar och anonyma användares rättigheter

För att ändra tidsinställningar och/eller anonyma användares rättigheter, klicka på Övriga inställningar. Detta öppnar en sida överensstämmande med andra steget i bloggskapandet. När du har ändrat inställningar, klicka på Spara (Save) för att återkomma till Redigera-menyn


3.3: Ändra språkinställningar

Som standard visas menyer i bloggen i det språk som besökarens webbläsare använder som standardspråk. Detta innebär att de flesta engelska besökare kommer att se engelska menyer medan franska besökare kommer att se franska menyer. Om du istället vill att alla besökare ska se samma språk kan du ställa in det språket.

Click Language settings

För att ändra språkinställning, klicka på Språkinställningar (Language settings) och välja den inställning du föredrar. Klicka på Spara (Save) för att spara denna inställning.

Select the language you want to use on your blog.

3.4: Ändra texterna ’Om mig’ och ’Om bloggen’

För att ändra texterna Om mig (About me) och Om bloggen (About the blog) i bloggen, klicka på Om mig & Om bloggen (About me & About the blog). När du är klar, klicka på Spara (Save) för att återvända till Redigera-menyn.


3.5: Administrera användare

För att administrera användare i din blogg, klicka på Användare & Rättigheter (Users/Permissions). Detta öppnar en sida överensstämmande med fjärde steget i bloggskapandet.

Click on User & Permissions.

För varje användare kan du antingen:

 • Redigera (Edit) - Ändra användarnamn, e-postadress och/eller användarrättigheter
 • Radera (Delete) - Radera användaren
 • Återställ (Restore) - Återställer lösenordet och skickar det till användarens e-postadress.

För att skapa en ny användare, klicka på Lägg till användare (Add user). Välj sedan att antingen lägga till en ny användare genom att klicka på knappen för Ny användare (New user) eller lägga till en existerande användare genom att klicka på knappen för Lägg till existerande användare (Add existing user).

Click Add user

Om du valt Ny användare (New user), fyll i e-mail, önskat namn och lösenordet för användaren två gånger.

Add info about the user and click Save.

Om du valt Lägg till existerande användare (Add existing user), välj den användare du vill lägga till från listan över användare från andra bloggar som visas efter att du klickat på knappen.

Add existing user to the blog.

Välj slutligen rättigheterna för användaren och klicka på Spara (Save)


3.6: Administrera kategorier

För att administrera kategorier i din blogg, klicka på Kategorier (Categories). Detta öppnar en sida överensstämmande med femte steget i bloggskapandet. Till att börja med kan du skapa nya kategorier.

Click on Categories.

Nedan kan du administrera dina existerande kategorier.

Add a name for your new category.

För varje kategori kan du antingen:

 • Flytta upp/Flytta ned (Move up/Move down) - Flytta kategorin upp eller ner i listan
 • Redigera (Edit) - Ändra namn på kategorin
 • Radera (Delete) - Radera kategorin

3.7: Ändra mallen

För att ändra mallen för din blogg, klicka på Välj ny bloggmall (Templats) för att komma till sidan som överensstämmer med det sjätte steget i bloggskapandet. Här kan du markera den mall du vill ha från mallbiblioteket för att ändra nuvarande design av din blogg (nuvarande mall har en röd ram). Leta upp den mallen du vill ha och klicka på Välj (Select).


3.8: Ändra huvudbanner

För att ändra huvudbanner för bloggen, klicka på Ändra huvudbanner/bild för den valda mallen (Change top banner/picture for the chosen template).

Du kan ladda upp din egen bild genom att klicka på Ladda upp ny banner (Upload new banner).

Click Upload new banner

Klicka efter uppladdning på Anpassa storlek (Stretch image) för att få bilden att få normal bannerstorlek.

Du kan annars välja en av bilderna i biblioteket genom att klicka på Bläddra (Browse).

Click Browse to select another banner.

Här klickar du på Visa (View) för att förhandsgranska en blogg med denna banner eller Välj (Select) för att välja denna som din huvudbanner.

Select the banner you would like to use.

3.9: Ändra bloggutseende

För att ändra utseendet på din blogg, klicka på Ändra bloggutseende (Change the blog layout). Här kan du ändra färg, typsnitt och textstorlek för den valda mallen och göra din blogg mer unik.

Click Change the blog layout.

För att ändra färg på ett element, klicka på fältet nedanför Färg (Color).

Du kan använda cirkeln för att ställa in en ny färg och paletten för att ställa in exakt nyans.

Click to select a color.

För att ändra typsnitt (font) och storlek (size), välj den önskade inställningen från rullgardinsmenyn. För vissa texter kan du även ställa in Radavstånd (Line heigth).

För att återställa inställningarna på utseendet för ett element, klicka på Återställ till standard (Reset to default). Om du vill återställa alla inställningar för bloggutseendet, klicka på Återställ alla (Reset all) längst ner på sidan.

I en del bloggmallar kan du välja din egen bakgrundsbild. För att ändra bakgrundsbild, klicka på Ladda upp bild (Upload image) och välj bild att ladda upp. Du kan välja mellan fem olika inställningar för bakgrundsbilden.

 • repeat-x - Bilden repeteras horisontellt.
 • repeat-y - Bilden repeteras vertikalt
 • repeat-x repeat-y - Bilden repeteras både horisontellt och vertikalt.
 • no-repeat - Bilden repeteras inte.
 • none - Bilden kommer inte att användas, välj denna för att radera en uppladdad bild.

När du gjort alla dina ändringar, gå längst ner på sidan och klicka på Uppdatera (Update).

Click update to save changes.