Ändra lösenordet (Kontrollpanel)

Logga in på kontrollpanelen och välj Password.

Välj Lösenord i Kontrollpanelen.

Ange ditt gamla samt nya lösenord. Ange ditt nya lösenord igen och klicka på Change. Det är nu ditt nya lösenord som du skall använda.

Fyll i ditt gamla och nya lösenord.