Ändra kontaktuppgifter

Ändra kontaktuppgifter för webbutrymme och domän

Logga in på kontrollpanelen

Logga in på kontrollpanelen

Klicka på Ägarinformation

Klicka på Owner Details.

Uppdatera valfria fält och klicka på Uppdatera

Uppdatera de fält som du vill ändra och klicka på Update. Såvida din domän inte är en .dk-domän kan du uppdatera ägarinformationen både för webbutrymmet och domänen.

Ägarinformationen för ditt webbutrymme har nu uppdaterats.