Ändra kontaktuppgifter

Ändra kontaktuppgifter för webbutrymme och domän

Log in to your Control Panel

Logga in på kontrollpanelen

Click Owner Details

Klicka på Owner Details.

Log in to your Control Panel

Uppdatera de fält som du vill ändra och klicka på Update. Såvida din domän inte är en .dk-domän kan du uppdatera ägarinformationen både för webbutrymmet och domänen.

Ägarinformationen för ditt webbutrymme har nu uppdaterats.