Vilka upplysningar behöver jag för databasen?

För att kunna koppla upp dig mot MySQL databasen behöver du ha information om:

  • host
  • användarnamn till databasen
  • lösenord till databasen

Alla dessa upplysningar finns att tillgå i kontrollpanelen för ditt webbutrymme.

Hur kommer jag åt databasen med phpMyAdmin?