Vilka funktioner är tillgängliga för SSH?

Några av de tillgängliga funktionerna för SSH:

Shell-åtkomst

Filhantering

 • cd - navigering i filstruktur
 • cp - kopiera filer
 • mv - flytta och döp om fil
 • mkdir - skapa kataloger
 • rm - radera filer
 • chmod - ändra filrättigheter
 • nano, vim, joe, emacs, jed - redigera filer

Databashantering

 • mysql
 • mysqldump
 • mysqlrestore

Filöverföring

Med SSH aktiverat kan du säkert överföra filer till ditt webbutrymme. Vi erbjuder dessa protokoll:

 • sftp
 • scp
 • rsync

Filstruktur

Du hittar ditt webbutrymme i en mapp som heter /www och din privata arbetsmapp på /home/example.com. Du ska ersätta example.com med din egen domän.

 • Din webbutrymmesmapp:
  /www
  httpd.www
 • Din privata arbetsmapp:
  /home/example.com
  httpd.private