Var kan jag se diskanvändningen för mitt webbutrymme?

Kontrollera din diskförbrukning i kontrollpanelen.

  1. Logga in på din kontrollpanel
  2. Klicka på Diskanvändning

Översikten visar det totalt delade diskutrymmet och hur det fördelas mellan domänerna som är kopplade till din inloggning.

Behöver du mer utrymme?
Klicka på Ändra om du vill uppgradera eller nedgradera storleken på webbhotellspaketet.