Vad är DNS?

DNS står för Domain Name System och är ett protokoll för att dirigera om en domän, eller delar av den.

Din domän kan till exempel pekas om till en annan server, en IP-adress, en mailserver, eller ett annat domännamn. Du kan hantera DNS-inställningarna i kontrollpanelen.