Vad är FTP?

FTP (File Transfer Protocol) är ett överföringsprotokoll som du använder till att överföra filer till ditt webbhotell. Det finns separata FTP-program.
Hur får jag tag i ett FTP-program?