Vad är ett alias?

Ett alias är ett "virtuellt" e-mailkonto som levererar meddelande (e-mail) till ett eller fler e-mailadresser.

Hur skapar jag ett e-postalias?