Kan man begränsa utrymmet på varje e-mailadress?

Det finns inga begränsningar förutom webhotellets storlek.

Med andra ord om du har ett ${webspaceSizeSmall} GB webhotell och 2 mail-konton, så får inte mail-kontonas samlade storlek överskrida ${webspaceSizeSmall} GB. Utrymmet delas mellan hemsida+databas+mail.