Kan man begränsa utrymmet på varje e-mailadress?

Det finns inga begränsningar förutom webhotellets storlek.

Med andra ord om du har ett 25 GB webhotell och 2 mail-konton, så får inte mail-kontonas samlade storlek överskrida 25 GB. Utrymmet delas mellan hemsida+databas+mail.