Kan jag använda SSL med min e-post?

Ja, du kan använda SSL med din e-post hos One.com.

SSL står för Secure Sockets Layer, och är ett protokoll som skyddar kommunikation över internet. Vi rekommenderar att du använder SSL när du ställer in ditt e-postkonto i en e-postapplikation för att skydda din data.

Hur är det med TLS?

TLS (Transport Layer Security) är en nyare version av SSL-protokollet och kan också användas för att skydda din e-post hos One.com.

Kolla in våra inställningar för e-postapplikationer eller kontakta vår support för ytterligare information om inställningar för SSL/TLS i den e-postapplikation du använder.