Hur tar jag bort en länk i Hemsideprogrammet?

Det är väldigt enkelt att ta bort en länk igen.

  1. Markera den text eller bild som du vill ta bort länken från.
  2. Under Egenskaper, klicka på Ta bort länk-ikonen. Det är ett litet x i en cirkel.
  3. Klicka på Spara och Publicera för att göra ändringarna tillgängliga online.

Remove a link in Website Builder

Relaterade artiklar:

Hur skapar jag en länk i Hemsideprogrammet?
Hur raderar jag en sida?