Hur skickar jag besökare vidare till en annan domän?

Följande kod skickar besökaren vidare. Koden skall placeras mellan <head> </head>:

<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://www.domän.se/">
"content" anger antalet sekunder innan besökaren skickas vidare till den nya sidan som i detta exemplet är: www.domän.se.
Peka om en domän till en annan IP-adress (A-pekare)
Gör en ompekning med ett CNAME
Peka om en domän med Web forward eller Web alias