Hur skapar jag ett e-postalias?

Ett alias är en e-postadress vars syfte är att vidarebefordra e-post. Detta betyder att ett alias inte har en egen inkorg där e-post förvaras.

Du kan skapa flera alias när du behöver olika e-postadresser som alla ska vidarebefordra till en annan e-postadress.
  1. Först måste du logga in på din Kontrollpanel.
  2. Klicka på Mail administration.
  3. Klicka på Nytt alias.
  4. Under "Skapa alias" skriver du den e-postadress du vill skapa som alias.
  5. Under "Vidarebefordring" skriver du den e-postadress du vill vidarebefordra till och klickar på Nästa.
  6. Klicka på Spara.

Tänk på att det inte går att skicka e-post från ett e-postalias, det är endast ämnat för att vidarebefordra.