Hur ser PHP-anslutningssträngen till min databas ut?

Du kan få tillgång till din MariaDB-databas med ett PHP-skript. Det gör att du kan läsa och skriva data till din databas direkt från din hemsida.

Du kan använda följande sträng:

$con=mysqli_connect("example.com.mysql", "username", "password", "database");

Ersätt exempeltexten med inloggningsuppgifterna för din egen databas. Du kan hitta dem i din kontrollpanel på One.com under PHP & MariaDB.