Hur mycket utrymme får databasen fylla?

Ditt utrymme som du har tillgång till delas mellan databasen+mail+www. Utrymmet är begränsat av ditt webbpaket. Databasen har alltså tillgång till det utrymme som inte används av mail eller www.