Hur loggar jag in via SFTP?

Din SFTP-klient kommer att fråga efter en värd (värdnamn), användarnamn, lösenord och port.

Innan du börjar så måste du aktivera SSH-åtkomst i din kontrollpanel.

Server / Värd: sftp.example.com (ersätt example.com med ditt domännamn)

Användarnamn: Din egen domän (t.ex. example.com) (gemener och utan www.)

Lösenord: det som du har valt för SSH i din kontrollpanel

Port: 22

Du hittar ditt webbutrymme beläget i en mapp med namnet /www och din hemmamapp i /home/example.com - ersätt example.com med din egen domän.


Hur aktiverar jag SSH för mitt webbutrymme?
Hur ansluter jag till en SFTP-server med FileZilla?
Hur ansluter jag till en SFTP-server med Cyberduck?