Hur loggar jag in med FTP?

Ditt FTP-program kommer att fråga efter host (värd), användarnamn och lösenord.

Host / Server (värd): ftp.dindomän.se (Ersätt dindomän.se med din faktiska domän)

Användarnamn: Din egen domän (Ex. dindomän.se) (små bokstäver och inget www. framför)

Lösenord: Ange lösenordet du skapade i din kontrollpanel på One.com (SSH & FTP).

Port: 21
Hur får jag tag i ett FTP-program?
Använda One.com File Manager
Ställa in eller ändra lösenord (FTP)
Hur ansluter jag till en SFTP-server med FileZilla?
How do I connect to an SFTP server with Cyberduck?