Hur lägger jag till en komponent i Hemsideprogrammet?

Dina sidor och mallar är byggda med element som kallas Komponenter. Du kan kombinera och modifiera dessa komponenter för att skapa ett unikt utseende för din hemsida.

För att lägga till en komponent på din sida ska du klicka och dra den specifika komponenten från den vänstra menyn till den plats där du vill placera den på sidan. Pilen som visas indikerar var komponenten kommer att placeras när du släpper den på arbetsytan.

Strecken som framträder över komponenterna i arbetsytan visar för dig att de inte kan redigeras i det redigeringsläge du har valt. Du måste då ändra redigeringsläge till antingen Redigera Sida eller Redigera mall.

Visa video om hur man lägger till en komponent