Hur flyttar jag min .nl-domän till One.com?

Innan du startar en flytt är det viktigt att säkerställa att informationen som är registrerad för domänen är aktuell.

1. Kontrollera informationen som är registrerad för din domän och få tag i överföringskoden

Kontakta din nuvarande leverantör och be dessa att uppdatera informationen för din domän om detta behövs, samt be om överföringskoden (auth id) som också kallas "Token". Vi behöver överföringskoden för att kunna flytta din domän.

Tips: Du kan kontrollera aktuell status för din .nl-domän på www.sidn.nl/whois. SIDN.nl är registry för alla .nl-domäner.

2. Gör en beställning på vår hemsida

Skriv din domän i det övre högra hörnet på vår hemsida. På nästa sida klickar du på Ja, det är min domän och följ sedan resten av proceduren.

Tips: E-postadressen som du skriver in under Kundupplysningar kommer att vara din kontaktadress så vi råder dig att använda en e-postadress som inte är kopplad till din domän. På detta vis kan vi nå dig om några problem uppstår under flytten.

3. Bekräfta flytten

Så fort du har genomfört din beställning hos oss så kommer vi att skicka en orderbekräftelse via e-post. I bekräftelsen så kommer du att finna en länk till fakturan, samt en länk till Transfer your domain. Här ska du skriva in överföringskoden (auth id) för att bekräfta flytten. Du kan också ge oss överföringskoden (auth id) via vår chattsupport eller via e-post. När din domän är flyttad så skickar SIDN en bekräftelse på detta via e-post.

Mer information: www.sidn.nl

Anledning till att en flytt kan misslyckas: Din domän är i karantän

När en .nl-domän löper ut så hamnar den i karantän i 40 dagar. Under den här perioden kan domänen inte användas. Det är möjligt att återaktivera domänen på nytt genom att betala en avgift. Det är endast den förra registranten som visas i Whois som kan återaktivera domänen. När karantänperioden är över så kan domänen registreras på nytt.

För ytterligare information kan du läsa mer här: www.sidn.nl eller kontakta vår support.

Anledning till att en flytt kan misslyckas: Din nuvarande leverantör visar samarbetssvårigheter

Om din nuvarande leverantör vägrar att ge dig överföringskoden (auth id) eller inte svarar på din begäran så är det möjligt att eskalera flytten hos SIDN. Detta gör att domänen kan flyttas utan din leverantörs samtycke. Kontakta vår support för ytterligare information.