Hur flyttar jag min .fr/.re/.yt/.pm-domän till One.com?

Innan du startar en flytt är det viktigt att säkerställa att informationen som är registrerad för domänen är aktuell.

1. Kontrollera informationen som är registrerad för din domän

Kontrollera registreringsinformationen för din domän. Kontakta din nuvarande leverantör och be dessa att uppdatera informationen för din domän om detta behövs, samt be om överföringskoden (auth id). Vi behöver överföringskoden för att kunna flytta din domän. Denna kod kommer att skickas till den registrerade e-postadressen.

Tips: Du kan kontrollera nuvarande status på din .fr-domän på www.afnic.fr. Afnic.fr är registry för .fr-domäner.

2. Gör en beställning på vår hemsida

Skriv din domän i det övre högra hörnet på vår hemsida. På nästa sida klickar du på "Ja, det är min domän''. Följ sedan resten av proceduren.

Tips: E-postadressen som du skriver in under Kundupplysningar kommer att vara din kontaktadress så vi råder dig att använda en e-postadress som inte är kopplad till din domän. På detta vis kan vi nå dig om några problem uppstår under flytten.

3. Bekräfta flytten

Så fort du har genomfört din beställning hos oss så kommer vi att skicka en orderbekräftelse via e-post. I bekräftelsen så kommer du att finna en länk till fakturan, samt en länk till "Flytta din domän". Här ska du skriva in överföringskoden för att bekräfta flytten. Du kan också ge oss överföringskoden via vår chattsupport eller via e-post.

Mer information: www.afnic.fr

4. Din nuvarande leverantör godkänner flytten

Slutligen så måste din nuvarande leverantör godkänna flytten.

  • Efter godkännandet så kommer domänen att flyttas till One.com inom 24-48 timmar.
  • Om din leverantör inte gör något så genomförs flytten till One.com inom 5 dagar.
  • Om din leverantör nekar flytten så kommer den trots detta att genomföras inom 22 dagar.

Anledning till att en flytt kan misslyckas: Utlöpt eller redemption

Om en domän har löpt ut eller är i "redemption" så är det inte möjligt att flytta domänen. Kontakta din nuvarande leverantör för mer information om möjligheterna att återaktivera domänen. Du kan kontrollera domänens status i Whois-databasen.

Mer information: www.afnic.fr