Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Hur använder jag FormMail?

Observera:
Följande kod är endast ett exempel på hur FormMail kan användas.
Ändra de olika fälten så att de matchar din hemsida.
 1. Ersätt example.com med din egen domän.
 2. Ersätt email@example.com med din egen e-postadress.
 3. Skapa en webbsida dit dina besökare skickas vidare efter att e-postmeddelandet är skickat,
  och ersätt den här platsen med den nya sidan:

  http://www.example.com/tack.html

 4. Till sist ska du skapa en sida som dina besökare skickas till när ett fel inträffar,
  och ersätta den här platsen med den nya sidan:

  http://www.example.com/fel.html

 5. Infoga koden på din hemsida.
<form method="post" action="http://www.example.com/cgi-bin/FormMail.pl" accept-charset="ISO-8859-1" onsubmit="var originalCharset = document.charset; document.charset = 'ISO-8859-1'; window.onbeforeunload = function () {document.charset=originalCharset;};"> Namn <br /> <input name="realname" /> <br /> E-post <br /> <input name="email" /> <br /> Meddelande <br /> <textarea cols="40" rows="10" name="Message"></textarea> <br /> <input type="submit" value="Skicka" /> <input type="hidden" name="recipient" value="email@example.com" /> <input type="hidden" name="subject" value="Subject" /> <input type="hidden" name="redirect" value="http://www.example.com/tack.html" /> <input type="hidden" name="missing_fields_redirect" value="http://www.example.com/fel.html" /> <input type="hidden" name="required" value="realname,email,Message" /> </form>