Hur använder jag FormMail?

Observera:
Följande kod är endast ett exempel på hur FormMail kan användas.
Ändra de olika fälten så att de matchar din hemsida.
 1. Ersätt example.com med din egen domän.
 2. Ersätt email@example.com med din egen e-postadress.
 3. Skapa en webbsida dit dina besökare skickas vidare efter att e-postmeddelandet är skickat,
  och ersätt den här platsen med den nya sidan:

  http://www.example.com/tack.html

 4. Till sist ska du skapa en sida som dina besökare skickas till när ett fel inträffar,
  och ersätta den här platsen med den nya sidan:

  http://www.example.com/fel.html

 5. Infoga koden på din hemsida.
<form method="post" action="http://www.example.com/cgi-bin/FormMail.pl" accept-charset="ISO-8859-1" onsubmit="var originalCharset = document.charset; document.charset = 'ISO-8859-1'; window.onbeforeunload = function () {document.charset=originalCharset;};"> Namn <br /> <input name="realname" /> <br /> E-post <br /> <input name="email" /> <br /> Meddelande <br /> <textarea cols="40" rows="10" name="Message"></textarea> <br /> <input type="submit" value="Skicka" /> <input type="hidden" name="recipient" value="email@example.com" /> <input type="hidden" name="subject" value="Subject" /> <input type="hidden" name="redirect" value="http://www.example.com/tack.html" /> <input type="hidden" name="missing_fields_redirect" value="http://www.example.com/fel.html" /> <input type="hidden" name="required" value="realname,email,Message" /> </form>