Hur använder jag ett virusfilter?

Ställ in filtret för ditt e-postkonto:

  1. Logga in på din kontrollpanel via www.one.com.
  2. Klicka på Virus & Spam
  3. Hitta det konto som du vill lägga till ett filter för.
  4. Dra växlingsknappen till höger. Filtret är aktiverat och växlingsknappen ändrar färg till grön.

Filtret kan antingen aktiveras eller deaktiveras. Virus håller på att bli ett större hot. Vi rekommenderar alla våra kunder att ha virusfiltret aktiverat kontinuerligt.

Notera: Filteradministration kräver ett e-postkonto.
Konfigurera virus- och spamfilter
Hur skapar jag en e-mailadress?