Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Hur använder jag ett virusfilter?

Ställ in filtret för ditt e-postkonto:

  1. Logga in på din kontrollpanel via www.one.com.
  2. Klicka på Virus & Spam
  3. Hitta det konto som du vill lägga till ett filter för.
  4. Dra växlingsknappen till höger. Filtret är aktiverat och växlingsknappen ändrar färg till grön.

Filtret kan antingen aktiveras eller deaktiveras. Virus håller på att bli ett större hot. Vi rekommenderar alla våra kunder att ha virusfiltret aktiverat kontinuerligt.

Notera: Filteradministration kräver ett e-postkonto.
Konfigurera virus- och spamfilter
Hur skapar jag en e-mailadress?