Hur ansluter jag till en SFTP-server med Cyberduck?

Innan du börjar ska du aktivera SSH-åtkomst i din kontrollpanel.
 1. Öppna Cyberduck
 2. Klicka på Öppna anslutning
 3. Välj SFTP (SSH File Transfer Protocol) i rullgardinsmenyn
 4. Skriv in adressen till servern i fältet Server.

  (sftp.example.com) - se till att skriva sftp för att ansluta säkert via SFTP.

 5. Skriv portnumret.

  (port 22 för SFTP)

 6. Se till att Anonym inloggning inte är vald.
 7. Ange ditt användarnamn

  (exempel.com - skriv i gemener och utan "www.")

 8. Ange ditt lösenord

  (det du valt för SSH i din kontrollpanel)

 9. Klicka på Anslut för att ansluta till servern.
 10. Klicka på Tillåt när du får varningen om okänd värdnyckel.

Kom ihåg att ersätta example.com med din egen domän.