Hur ändrar jag lagringstiden för Bix?

Som standard är lagringstiden 365 dagar. Du kan ändra lagringstiden i din kontrollpanel.

  1. Logga in på din kontrollpanel
  2. Klicka på Bix
  3. Klicka på Redigera/info för den drive du vill ändra
  4. Klicka på Ändra, bredvid antalet dagar
  5. Ange ett nytt värde för Lagringstid
  6. Klicka på Spara

Historisk data tar upp plats på ditt webbutrymme. Du kan frigöra utrymme genom att välja kortare lagringstid. Lagringstiden måste vara mellan 30 och 720 dagar.

Notera: att välja en kortare lagringstid innebär att all historisk data som är äldre än det valda antalet dagar raderas. Det tar upp till en vecka innan diskförbrukningen är uppdaterad i din kontrollpanel.