Använda Exchange Active Sync för Android

Exchange Active Sync (EAS) är ett protokoll som används för att synkronisera mail, kontakter och kalendrar. Hos One.com kan du använda Exchange Active Sync på din iPhone, iPad och Android-enhet.

Notera: Beroende på vilken version av Android du använder på din enhet kan instruktionerna för att installera Exchange Active Sync skilja sig något från denna guiden. Kontakta våran support om du behöver hjälp.
 1. Tryck på Inställningar
 2. Under Konton, tryck på Lägg till konto
 3. Tryck på Microsoft Exchange ActiveSync
 4. Ange din e-postadress
 5. Ange lösenordet för din e-postadress
 6. Tryck på Manuell inställning
 7. Lämna domänfältet tomt, om det finns något.
 8. Ange ditt användarnamn. Ditt användarnamn är din fullständiga e-postadress som du skapat i kontrollpanelen på One.com.

  Notera: Om domän och användarnamn står i samma fält så ska du se till att du endast anger ditt användarnamn i detta fält.

 9. Ange lösenordet till din e-postadress.
 10. I fältet Exchange server ange: m.one.com
 11. Klicka i Använd säker anslutning via SSL
 12. Klicka i Acceptera alla SSL-certifikat
 13. Tryck på Nästa
 14. Välj de Kontoalternativ som du vill
 15. Tryck på Nästa
 16. Ange de inställningar som du vill under Kontoinställningar
 17. Tryck på Nästa
 18. Ange ett namn för ditt konto
 19. Tryck på Klar

Använda Exchange Active Sync för iPhone
Vad är Exchange Active Sync?