Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Produkt- & sekretesspolicy

Hantering av personuppgifter
Personlig data-policy
Policy för domänutlöpande
one.com:s kundtjänsthantering
Abuse
Särskilda villkor för de enskilda toppdomänerna
Kontaktpunkt för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/784:
Kontaktpunkt för förordningen om digitala tjänster

Hantering av personuppgifter

Kundsekretess är viktigt för one.com

Kundsekretess är väldigt viktigt för one.com. När kunden väljer att lämna ut sina personuppgifter och personliga data till one.com är one.com förlitar sig kunden på vår förmåga att hantera kundsekretess på ett ansvarsfullt sätt.

one.com som personuppgiftsansvarig

one.com är personuppgiftsansvarig mot dig som vår kund, och för de personuppgifter som du ger oss när du beställer vår tjänst. Vi fungerar som personuppgiftsansvarig i ansvaret för dessa uppgifter.

Du kan läsa mer om vår insamling och användning av dina personliga uppgifter här: Integritetsmeddelande.

one.com som personuppgiftsbiträde

Om du lagrar personuppgifter på våra servrar är one.com personuppgiftsbiträde för de uppgifterna. Som vår kund är du personuppgiftsansvarig för uppgifterna och du behöver godkänna ett dataskyddsavtal hos oss.

Här hittar du vårt Personuppgiftsbiträdesavtal som kommer att gälla för alla våra kunder inom EU som använder oss för att hantera personlig data.

Tillsammans med våra uppdaterade sekretessvillkor utgör det grunden du behöver när du hanterar personlig data i våra system.

Observera att om du bara använder våra tjänster för att hantera personlig data för eget bruk och hushållsbruk och du bor i EU gäller inte EU Privacy Regulation för dig och då behöver du inget dataskydsavtal.

Vi rekommenderar att du håller dina personliga data uppdaterade.

Kunden kan hjälpa one.com att förbättra effektiviteten och kvaliteten på servicen genom att hålla one.com informerad om alla ändringar till kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Kunden kan göra detta genom att uppdatera kundens personliga detaljer i kundens egen kontrollpanel på one.com.

Personlig data-policy

Personlig data

Med personlig data menas all information kunden har lagt på sitt webbutrymme hos one.com, till exempel e-postadresser, webbsidor, foton och databasinnehåll.

Om kunden hanterar personlig data som personuppgiftsbiträde hänvisar vi till ovan nämnda paragraf om one.com som personuppgiftsbiträde

Kundens data på kontot

Registrering av en domän genom one.com gör kunden till ägare av domänen. Kunden erhåller alla rättigheter till innehållet kunden lägger på sitt webbutrymme på one.com. Mallarna och bilder som finns till förfogande från one.com förblir one.com:s intellektuella egendom. Det sagt gör one.com inga anspråk på några rättigheter till det innehåll som kunden har publicerat på sitt konto. Kontoägaren är å andra sidan lagligt ansvarig för allt innehåll som publiceras på kontot.

one.com skapar sig ingen åsikt och gör ingen laglig granskning av innehållet på en kunds webbutrymmeskonto. Men i fall där det gäller uppenbart olagligt material så som barnporr, phishingförsök eller liknande agerar one.com som ett ansvarigt företag och informerar de relevanta auktoriteterna. I alla andra fall vidtar one.com åtgärder om en EU- eller US-domstol eller relevant auktoritet beordrar one.com att göra det.

Kundens ansvar för kontot på one.com

Kunden borde alltid logga ut ur sitt konto när han avslutar en session för att försäkra sig om att andra inte kan komma åt kundens privata personliga information. Kunden bör ta denna säkerhetsåtgärd även om kunden inte använder en offentlig dator på ett bibliotek, ett internetcafé eller liknande.

Datasäkerhet

one.com är medvetna om det speciella ansvaret som kommer med att handha personlig data på kundens webutrymme. Vi vill att våra kunder ska se one.com som en säker plats för datalagring. one.com:s datacenter är därför designat för att klara högsta säkerhetsstandard. All kunddata och one.com:s systemdata är säkrad genom en daglig fjärrbackup av alla servrar via en privat 10 Gbit fiberanslutning till ett separat backupdatacenter placerat 10 km från huvuddatacentret.

Den dagliga backupen säkrar våra kunders konto mot dataförlust. Backupen inkluderar alla konto, oavsett typ. Backup är en försäkring mot dataförlust orsakad av möjliga fel inom one.com:s kontroll. Följaktigen, såvida inte anledningen till dataförlusten är utanför one.com:s kontroll, är det möjligt för oss att återställa allt innehåll vid ett fel. Vid återställning från backup återställs hela servern och alla konto på servern till det skick det hade innan felet.

Policy för domänutlöpande

Generiska toppdomäner och .uk / .co.uk / .me.uk / .org.uk domännamn

one.com förnyar registreringen av en domän innan den löper ut såvida domänens registrant uppfyller one.com:s betalningsvillkor.

Underrättelse om domänutlöpande

Innan en gTLD utlöper kommer one.com att meddela domänens registrant vid två tillfällen med instruktioner om hur domännamnet ska förnyas. Det första meddelandet skickas via e-post ungefär en månad innan utlöpande. Det andra meddelandet skicka via e-post ungefär en vecka innan utlöpande.

Underrättelse om Post-expiration

Om en domänregistrering inte förnyas av registranten så kommer one.com att inom fem dagar efter utlöpandet skicka ytterligare ett meddelande om domänutlöpandet till domänens registrant med instruktioner om hur domännamnet kan återställas.

Innehåll i underrättelse om utlöpande

one.com skickar underrättelsen om utlöpandet via e-post på det språk som registraravtalet är på. All relevant information om utlöpsdatum, domänförnyelse och rekommenderad åtgärd finns tydligt tillgängligt när man öppnar underrättelsemeddelandet.

Redemption grace period

one.com erbjuder en redemption grace period på 30 dagar efter att en gTLD har löpt ut. Under redemption grace period så är DNS inaktiverat för domänen och den kan inte flyttas. one.com kan återställa domänen på registrantens begäran under redemption grace period. Avgiften för att återställa domänen visas i one.com:s prislista.

Den här policyn för domänutlöpande fastställer one.com:s Expired Registration Recovery Procedure (ERRP) för gTLD:er så som ICANN har fastslagit och för .uk/.co.uk/.me.uk/.org.uk domännamn. Det kan vara andra policys för domänutlöpande för andra toppdomäner.

Länkar

one.com:s priser
Utbildningsmaterial för registrant (ICANN)
Registrantens fördelar och ansvar (ICANN)

one.com:s kundtjänsthantering

Hur vi hanterar kundärenden

Om du har några frågor, kontakta vår kundsupport. Inom fem minuter efter att vi har mottagit din förfrågan, till support@se.one.com eller salg@se.one.com, kommer vi att skicka ut ett automatiskt bekräftelsemail. Du kommer att bli besvarad inom 24 timmar av vår kundsupport.

Vår hantering av klagomål

1. Kontakta vår support eller försäljningsavdelning

I första hand ska du kontakta vår support. För försäljnings- och abonnemangsrelaterade frågor, kontakta vår försäljningsavdelning. För tekniska frågor, kontakta vår kundsupport. Vi kommer att besvara din förfrågan inom 24 timmar.

2. Kontakta vårt Customer Care-team

Om du inte är nöjd med svaret som du har fått från vår kundsupport eller från försäljningsavdelningen, vänd dig till vårt Customer Care-team.

Customer Care-teamet kommer att undersöka ditt ärende noggrant och återkommer med en lösning inom två arbetsdagar.

3. Kontakta vår supportmanager

Om du inte är nöjd med svaret som du har fått av Customer Care-teamet kan du ta ärendet vidare till supportmanagern.

Alla klagomål som tas vidare till supportmanagern ska inkludera följande information: Ditt namn, kontaktuppgifter, domännamn eller ordernummer samt en tydlig beksrivning av ditt klagomål. Skriv "Klagomål" i ämnesraden av ditt e-postmeddelande.

Supportmanagern kommer att bekräfta ditt klagomål inom två arbetsdagar och försöker svara inom fem arbetsdagar.

4. Skicka ett klagomål för tvistlösning online

Ett klagomål om en produkt eller tjänst som köpts från one.com kan lämnas till Europakommisionens onlineportal för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr.

När du lämnar in ett klagomål, ange vår e-postadress: service@one.com.

Angående .uk / .co.uk / .me.uk / .org.uk-domäner

Om du inte är nöjd med din kontakt med vår supportmanager och du tycker att vi har brutit mot registraravtalet, följ Nominets klagomålprocess.

Rutin för mottagning, hantering och spårning av abuse-rapporter

Detta dokument beskriver proceduren för mottagande, hantering och spårning av abuse-rapporter gällande domännamn under hantering av one.com och efterlevnad av 2013 års ICANN Registrar Accreditation Agreement om generiska domännamn.

Hur rapporterar man en abuse?

1. Rapportera abuse via e-post

Klagomål kan e-postas till oss på abuse@one.com för varje påstådd fråga om abuse relaterat till ett domännamn registrerat på one.com eller innehåll som finns på våra servrar.

Inkommande e-postmeddelanden om abuse tas emot och spåras i vårt system för hantering av abuse och giltiga förfrågningar kommer att behandlas och besvaras av en representant för abuse-mottagningen så snart som möjligt. Vi fortsätter från fall till fall och genomför de åtgärder som vi bedömer nödvändiga inom ramen för gällande lag. E-postmeddelanden besvaras baserat på sitt ämne, sin angelägenhet eller förfrågan och kan involvera kommunikation med domänregistreraren. Se till att skicka med alla användbara bevis som beskrivs i listan nedan över de vanligaste typerna av abuse.

2. Rapportera abuse via telefon

Vi hanterar inte abuse-rapporter via telefon. När du ringer oss på telefonnumret +45 44451220 omdirigerar en telefonsvarare dig till vår e-postadress för abuse.

De vanligaste typerna av abuse som hanteras i vår abuse-disk

Följande lista förklarar de vanligaste typerna av abuse som vi utreder och de nödvändiga bevis som vi förväntar oss från dig för att stödja vår undersökning:

Typ av abuse och beskrivning

Användbara bevis

Anmärkningar och råd

Barnabuse - är en vuxen som uppger sig vara minderårig (någon under 18 år)

Abuse domännamn

Abuse-URL(s)

Copyright - är det innehåll som skyddas av upphovsrätten när det publiceras online utan tillstånd

En detaljerad beskrivning av det exakta innehållet som bryter mot upphovsrätten

E-postabuse/spam - är ett oombedd reklammejl.

Från adress

Till adress

Fullständiga e-postrubriker

Fullständig e-postkälla

Regelbunden omklassificering av FP/FN hanteras via vår vanliga supportkö

Bedrägeri - är en otillbörlig bedräglig avsikt för att få en ekonomisk fördel (även kallat svindel) eller andra fördelar (dvs. tillgång till personuppgifter)

Abuse domännamn

Abuse-URL(s)

Betalda fakturor eller kvitton

Skärmbild av abuse-sidan

E-postmeddelandet med hela rubriken och brödtexten

Nätfiske - är en typ av bedrägeri med avsikt att skaffa känslig information (användarnamn, lösenord, PIN-koder, kreditkorts- eller bankkontouppgifter) på falska webbplatser som är nästan identiska med legitima webbplatser

Abuse domännamn

Abuse-URL(s)

Målet med attacken (legitima webbplatser)

Land för din IP-adress (innehållet kan vara geoblockerat)

Användaragent

Skadlig programvara - är programvara som används för att störa datordriften, samla in känsliga data eller få tillgång till privata datorsystem

Abuse domännamn

Abuse-URL(s)

Om du har klickat på några länkar, se till att skanna din dator noggrant med ett uppdaterat antivirusprogram

Hackningsaktivitet - är nätverksattacker som portscanning, rå styrka, förnekelse av tjänsteattacker o.s.v., med avsikt att infektera eller utnyttja offrets resurser eller för andra olagliga syften

Abuse domännamn

Abuse-URL(s)

Datum och tid då abuse skedde - ange tidszon

En fullständig logg över angreppet

Varumärkesintrång - obehörig användning av ett varumärke eller tjänstemärke på eller i samband med varor och/eller tjänster på ett sätt som kan orsaka förvirring, bedräglighet eller misstag om källan till varorna och/eller tjänsterna

Ett formellt meddelande om ett varumärkesklagomål

Whois Inaccuracy - innebär felaktiga, inaktuella eller falska kontaktuppgifter som anges i Whois

Abuse domännamn

Felaktiga kontaktuppgifter

Ett returnerat e-postmeddelande med rubriken

Abuse-rapporter - står för annat olämpligt innehåll, inklusive men inte begränsat till: identitetsstöld, obehörig omdirigering/ram/IP-pekning, ärekränkning, terrorismpropaganda, krig o.s.v.

Abuse domännamn

Abuse-URL(s)

Skärmbild av respektive abuse-sida

Särskilda villkor för de enskilda toppdomänerna

Användning av .as-domäner

Genom att registrera eller flytta ett .as-domännamn godkänner domänägaren att han eller hon förbinder sig till att följa ASNIC:s villkor för .as (se även https://www.nic.as/policy.cfm)


Användning av .be-domäner

Genom att registrera eller flytta ett .be-domännamn godkänner domänägaren att han eller hon förbinder sig till att följa DNS.be:s villkor för .be (se även http://www.dnsbelgium.be/en/documents/enduser-terms-and-conditions-be)


Användning av .bi-domäner

Domänägaren accepterar att genom att registrera eller överföra ett .bi-domännamn samtycker han eller hon till att följa .bis villkor att webbplatsen inte får innehålla porr-, sex-, gay- eller rasrelaterat material.


Användning av .cat-domäner

Domänägaren accepterar att genom att registrera eller överföra ett .cat-domännamn samtycker han eller hon till att följa .cats villkor att webbplatsen måste vara på katalanska eller måste handla om eller främja den katalanska kulturen och språket.


Användning av .de-domäner

När du registrerar eller flyttar .de-domäner fungerar one.com enbart som en mellanhand mellan domänägaren och DENIC (Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG) (cf. http://www.denic.de/)


Användning av .dk-domäner

Domänägaren godkänner att fortsatt registrering eller flyttning är villkorsstyrd, bland annat i enlighet med gällande DIFO-regler angående administrering av domännamn under toppdomänen .dk, inklusive de beslut som fattas av styrelsen för klagomål inrättat av DIFO, jfr. artikel 5 av reglerna (jfr. https://punktum.dk)


Användning av .eu-domäner

Genom att registrera eller flytta ett .eu-domännamn godkänner domänägaren att han eller hon förbinder sig till att följa EURid:s villkor för .eu (se även https://eurid.eu/d/24423990/terms-and-conditions_sv.pdf)


Användning av .fo-domäner

Genom att registrera eller flytta ett .fo-domännamn godkänner domänägaren att han eller hon förbinder sig till att följa NIC.FO:s villkor för .fo (se även https://nic.fo/about-us/terms-and-conditions)


Användning av .nl-domäner

Domänägaren godkänner genom att registrera eller flytta ett .nl-domännamn, att han eller hon förbinder sig till att följa SIDNs gällande regler vid administrering av domännamn under toppdomänen .nl (jfr. General Terms and Conditions for .nl Registrants)


Användning av .pl-domäner

Genom att registrera eller flytta ett .pl-domännamn godkänner domänägaren att han eller hon förbinder sig till att följa NASK:s villkor för .pl (se även https://dns.pl/en/pl_domain_name_regulations)


Användning av .rio-domäner

Domänägaren godkänner genom att registrera eller flytta ett .rio-domännamn, att han eller hon förbinder sig till att följa villkoren för lansering och registrering av .rio-domäner (jfr. http://nic.rio/english/policies/)


Användning av .se/.nu-domäner

Genom att registrera eller flytta ett .se/.nu-domännamn är one.com länken mellan IIS.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), och domänägaren förbinder sig till att följa IIS.se:s gällande regler vid administrering av domännamn under toppdomänen .se/.nu jfr.:
IIS terms & conditions for .se
IIS terms & conditions for .nu
IIS privacy policy for .se
IIS privacy policy for .nu
Internetstiftelsen och Registreringstjänster


Användning av .travel-domäner

Domänägaren accepterar att genom att registrera eller överföra ett .travel-domännamn samtycker han eller hon till att följa .travels villkor att webbplatsen måste handla om reserelaterade aktiviteter.


Användning av .uk-domäner

Domänägaren godkänner genom att registrera eller flytta ett .uk-domännamn, att han eller hon förbinder sig till att följa Nominets gällande regler vid administrering av domännamn under toppdomänen .uk (jfr. https://www.nominet.uk/domain-registration-tandc)

För andra domännamn än de som nämns på denna sida hänvisas till de regler som gäller för de enskilda toppdomänerna. Om domänägaren inte följer reglerna för den aktuella domänen har one.com rätt att radera kundens webbutrymme.


Användning av generiska toppdomäner

Genom att registrera eller flytta ett generiskt toppdomännamn till one.com samtycker domänägaren till att följa domänregistreringsavtalet hos one.com (jfr http://www.one.com/sv/domanregistreringsavtal)


Användning av andra domännamn

För andra domännamn än ovanstående så hänvisar vi till de individuella toppdomänernas villkor.


Betalningsvillkor

Angående de särskilda betalningsvillkoren för enskilda domäner vänligen se https://www.one.com/sv/support/faq/vem-betalar-jag-den-aarliga-domaenavgiften-till.

Kontaktpunkt för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/784:

E-post: blockdisseminationofterroristcontentrequest@one.com

Språk som stöds: Engelska

Detta kontaktalternativ är uteslutande avsett för kommunikation i enlighet med ovannämnda förordning (EU) 2021/784. Andra förfrågningar kommer inte att besvaras och måste skickas via lämpliga kontaktkanaler.

Kontaktpunkt för förordningen om digitala tjänster

Förordningen om digitala tjänster (DSA) är en enhetlig rättslig ram för leverantörer av digitala tjänster i Europeiska unionen (EU).

I enlighet med artikel 11 i förordningen om digitala tjänster har Group.one utsett dsa-poc@group.one till gemensam kontaktpunkt för direkt kommunikation med Europeiska kommissionen, medlemsstaternas myndigheter och Europeiska nämnden för digitala tjänster i samband med tillämpningen av förordningen om digitala tjänster.

Engelska är det föredragna språket för kommunikation med denna kontaktpunkt. Denna kontaktpunkt är reserverad för kontakter med de myndigheter som anges ovan.