Kopia zapasowa

Codzienna kopia zapasowa w One.com zabezpiecza przestrzeń Web przed utratą danych. Wykonywanie przez centrum danych kopii zapasowej gwarantuje optymalne bezpieczeństwo danych – bez względu na wybrane rozwiązanie. Codzienna zdalna kopia zapasowa jest wykonywana przez dedykowane łącze optyczne i zawiera wszystkie dane z witryny, bazy danych i poczty e-mail. W przypadku katastrofy i awarii systemu gwarantujemy wszystkim klientom szybkie przywrócenie danych z kopii bezpieczeństwa. Przestrzeń Web z One.com to bezpieczne miejsce do przechowywania danych.

Przestrzeń Web w One.com zapewnia między innymi dostęp do następujących elementów:

Zdalna kopia zapasowa w osobnym centrum danych
Ognioodporna, monitorowana przez całą dobę serwerownia
Bezpieczne kopiowanie wiadomości e-mail, zawartości witryny i bazy danych
Szybkie przywracanie danych po awarii systemu

Kopia zapasowa

Tworzenie kopii zapasowej oznacza kopiowanie danych w celu zapewnienia kopii informacji, które mogą służyć do odtworzenia treści w razie utraty danych. Podobnie jak wybór wysokiej jakości sprzętu, tak samo ważne są odpowiednie procedury tworzenia kopii zapasowych jako istotnych środków bezpieczeństwa przy dowolnej formie przetwarzania danych. Kopie takie są nazywane również kopiami bezpieczeństwa i mogą być w praktyce wykonywane na wiele sposobów. Tak jak wiele osób zapisuje dodatkowe kopie swoich plików na przykład w pamięci USB lub na dyskach CD, kopia zapasowa online również może być przechowywana na różnych nośnikach, na przykład na taśmach magnetycznych lub dysku twardym.

Zdalna kopia zapasowa

Wiele czynników wpływa na zwiększenie potrzeb dotyczących tworzenia kopii zapasowych. Objętość krytycznych danych biznesowych w wielu firmach gwałtownie wzrosła. Wraz z rozprzestrzenianiem się szybkich połączeń internetowych i spadkiem cen sprzętu zmniejszyły się też wydatki na bardziej zaawansowane środki do archiwizacji i tworzenia zdalnych kopii zapasowych. W szczególności występowanie dużej liczby czynników ryzyka przyczyniło się do zwrócenia większej uwagi na bezpieczeństwo. W ostatnich latach wiele osób ma świadomość występowania ryzyka, takiego jak włamania i złośliwe oprogramowanie, klęski żywiołowe czy akty terroru.

W One.com korzystamy z rozwiązania do tworzenia zdalnej kopii zapasowej. Oznacza to, że wszystkie dane użytkowników i dane systemu One.com są zabezpieczane za pomocą codziennej zdalnej kopii zapasowej wszystkich serwerów w centrum danych, umieszczanej w innej lokalizacji niż główne centrum danych. Obie serwerownie są połączone ze sobą prywatnym dedykowanym łączem optycznym o przepustowości 10 Gb/s. Dzięki dwóm identycznym zestawom danych zapewniamy dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku awarii w głównym centrum danych. Centra danych są nieustannie monitorowane i wyposażone w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Jak działa centrum danych

Centra danych z całodobowym nadzorem

Zawartość przestrzeni Web z kontami e-mail i bazami danych jest fizycznie zlokalizowana w tzw. centrum danych, gdzie informacje są przechowywane na dyskach twardych, podobnych jak w zwykłym komputerze. Centrum danych składa się z wyspecjalizowanych komputerów i dysków twardych, które są połączone ze sobą, a ponieważ One.com obsługuje setki tysięcy przestrzeni Web oraz miliony wiadomości e-mail, wymagania dotyczące pojemności i niezawodności działania są bardzo specyficzne. Dlatego kopia zapasowa odgrywa tak ważną rolę, zapewniając wszystkim klientom bezpieczne przechowywanie danych. Serwery zawierające przestrzenie Web, konta e-mail i bazy danych klientów muszą być dostępne i działać przez cały czas. To samo dotyczy całej infrastruktury otaczającej serwery, która warunkuje działanie systemów zgodnie z planem.

Używaj swojej przestrzeni Web jako kopii zapasowej

Dzięki procedurom bezpieczeństwa, które chronią dane w One.com, Twoja przestrzeń Web to oczywisty wybór, aby korzystać z własnej, osobistej, zdalnej kopii zapasowej. Na przykład możesz użyć galerii do archiwizowania zdjęć. Są one w ten sposób również chronione przed kradzieżą, pożarem lub innymi katastrofami. Ponadto dzięki dużej ilości miejsca nie musisz usuwać swoich wiadomości e-mail. Trzymając wiadomości e-mail na serwerze w One.com, będziesz mieć dostęp do całej swojej poczty i dołączonych plików, nawet jeśli Twój komputer ulegnie uszkodzeniu lub zostanie skradziony.

Powiązane produkty:

Hosting