WebCreator-funksjoner

Forklaring på alle større WebCreator funksjoner.