Feilsøking WebCreator

WebCreator starter ikke

Dersom et sprettoppvindu (popup-vindu) med med Webcreator ikke dukker opp, sjekk at sprettoppvindublokkereren (popup-blokkereren) er deaktivert. Dette kan være en verktøylinje eller en spesifikk popup-blokkeringsprogramvare. Koble disse ut og tillat sprettoppvinduer (popup-vinduer) på ditt domene.

For å deaktivere popup-blokkereren i Internet Explorer velger du Verktøy -> Popup-blokkering -> Innstillinger for popup-blokkering.

Deaktiver blokkeringen av popups i Internet Explorer. Navigere i Internet Explorer Verktøy-menyen. Velg innstillingene for popup blokkeringen.

Dette åpner følgende meny:

Tillat popups på ditt domene hos One.com.

Skriv inn domenenavnet ditt (f.eks. example.com) og klikk på Legg til.

Jeg erstattet den opprinnelige websiden min med en mal.

Dersom du opprettet en ny index.html-side vil den gamle index.html-siden endre navn til index.html-061123-1401.html (numrene vil variere). For å gjenopprette denne til din indexfil, slett den nye indexfilen og endre navn på filen index.html-061123-1401.html til index.html.

Gjenopprett opprinnelig webside når den erstattes av en mal.