Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. black-green yellow_blue Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. 247 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Bruk av WebCreator

Oppsett av side

Sideoppsettet er "ryggraden" til websiden. Her definerer du farge for bakgrunnen, marger og tittel på websiden. Du kan også velge et bilde til bakgrunn på siden.

Klikk File -> Page setup for å åpne Page setup dialog.

Bruk av WebCreators sideoppsett dialog.

Sidens tittel

Sidens tittel vil vises i tittellinjen i nettleseren. Standardinnstilling her er domenenavnet ditt.

Valg av webside tittel som skal vises i netteleserens tittelfelt.

For å endre websidens tittel, åpne Page setup dialog som vist over. Tast deretter inn tittelen du vil ha i feltet Web page title, og klikk OK.

Endring av webstedets tittel i WebCreator.

Marger

Sidemargene er mellomrommet mellom nettleserens ytre kant og der innholdet på siden begynner. Du kan justere marger for topp, bunn, venstre og høyre.

For å endre marger, åpne Page setup dialog som vist over, tast inn ønsket avstand (i piksler), og klikk deretter OK.

Justering av sidemargen i WebCreator.

Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfargen er fargen som vises bak websiden din.

For å endre websidens bakgrunnsfarge, åpne Page setup dialog som vist over.

Klikk på firkanten ved siden av farge koden (i dette eksempelet #ffffff). Nå åpner det seg en fargepalett.

Endring av bakgrunnsfargen på en webside i WebCreator.

Her kan du velge en farge til bruk som bakgrunn. Når du har funnet ønsket farge, klikk på OK.

Valg av bakgrunnsfarge fra standard palett.

En annen måte å endre bakgrunnsfargen på er å klikke på ikonet for bakgrunnsfarge i verktøylinjen. Da vil en standard palett åpne seg, og du kan velge en farge.

Bakgrunnsbilde

Bakgrunnsbildet kan enten være egenprodusert grafikk eller forhåndsdefinerte bilder fra malene. Dersom et bakgrunnsbilde er definert for malen vil det bli valgt som standard. Bakgrunnsbildet gjentas i bakgrunn, og er ikke brukt bare en gang.

For å bruke eller endre et bakgrunnsbilde, åpne Page setup dialog som vist over, og kryss av på Use background image dersom det ikke allerede er krysset av for.

Velg eller endre et bakgrunnsbilde for en webside.

Tast deretter inn enten adressen til bildet, eller klikk på Browse Files for å velge et bilde fra serveren.

Klikk OK når du er ferdig.

Bla igjennom filer for å velge et bakgrunnsbilde fra serveren.

Kontrollere prosjektet

I venstre sidebar har du mulighet til å styre websidene som assosieres med det aktuelle prosjektet. Her kan du legge til nye sider og kontrollere hvilke av sidene som skal være publisert. Hver side publisert i prosjektet ditt blir automatisk lagt til i en meny som vises på hver side i prosjektet.

Kontroller et prosjekt med WebCreators sidestolpe.

Du har mulighet til å velge hvorvidt sidebaren skal være synlig på venstre side, eller om den ikke skal vises i det hele tatt. Dette gjør du ved å klikke på dette ikonet.

Organiser et prosjekt.

Du kan organisere prosjektet ditt gjennom sidebaren. I prosjektet kan du ha publiserte og upubliserte filer. Navnene på de enkelte sidene er listet i sidebaren, og blir vist i menyen sammen med en link til siden.

Administrere publiserte og upubliserte filer i WebCreator.

OBS! Sidebaren og Organize knappen virker bare, dersom du arbeider på et prosjekt (basert på en av One.coms maler).

Legge til en side

Klikk på Add... i sidebaren for å legge til en ny side. Når du legger til en ny side, må du fylle inn tre felt.

Menu text er teksten som vises i menyen, sammen med en link. Dersom du endrer denne teksten, vil det automatisk bli endret på hver side.

Filename er navnet på filen som blir lagret på webområdet ditt. Du har tilgang til filen manuelt gjennom File Manager.

Web Page Title er tittelen som vises øverst i nettleseren din. Denne tittelen kan være forskjellig fra de andre websidene dine, du kan eksempelvis kalle den for Min webside - Produkter, dersom websiden du lager inneholder produkter.

Legg til en ny side i et WebCreator prosjekt.

Når du klikker OK blir den nye websiden opprettet.

For å legge til et menyelement som linker til en side som ikke er en del av prosjektet, klikk Add external Link... I det nye vinduet gir du menyelementet en menytekst og skriver inn plasseringen. Velg hvordan du ønsker at menyelementet skal åpnes (nytt vindu eller samme vindu). Klikk så på OK.

Organisering

Dersom du klikker på Organize...-knappen vil du få opp en liste over de forskjellige sidene i prosjektet. Dersom du klikker på en av filene vil forskjellige funksjoner vises på høyre side i vinduet.

Du kan flytte sidene opp og ned i menyen. Filsen som sttår øverst er den første linken som vises i menyen.

Dersom siden i menyen ikke har blitt publisert ennå (og vises som Unpublished i sidebaren) må du velge filen og klikke på knappen merket Publish på høyresiden i vinduet. Dersom du klikker på Unpublish vil siden bli fjernet fra menyen.

For å endre menyteksten må du endre teksten i feltet under Change menu text, og deretter klikke Update.

For å fjerne en side fra prosjektet må du først merke siden som "unpublished", deretter lagre dokumentet og påse at det ikke er åpent i WebCreator.

Velg korrekt fil i fillisten og klikk på Delete page.

Publiser og upubliser sider.

Klikk på OKfor å gjennomføre slettingen.

Endre filnavn

For å endre filnavn, må filen være både upublisert og inaktiv

1. Åpne WebCreator via Filemanager, ved å velge en annen fil i samme prosjekt (ikke den filen du ønsker å endre) og klikk for å endre ved å bruke WebComposer (et annet navn for WebCreator).

2. Klikk på Organize knappen.

3. Velg filen du ønsker å endre, klikk Unpublish, og så OK knappen for å lagre prosjektet.

4. Klikk på Organize knappen igjen.

5. Velg filen, klikk Rename File, gi filen det nye navnet, klikk OKog så OKigjen. Lagre prosjektet.

Dersom du opplever problemer i trinn 5, er filen enten fortsatt aktivert eller publisert. Sjekk at filen er upublisert og lagre prosjektet. Steng WebCreator og gjenta steg 1 og så 4-5 igjen.

Formater

Du har mange mulige formater å velge mellom, når du skal legge til tekst på websiden din. Dette er tilsvarende det du finner i et vanlig program for tekstbehandling.

Mange muligheter for tekstformatering med WebCreator.

Velge stil

Du kan velge mellom forhåndsdefinerte stiler ved å markere ønsket tekst og velge stil i nedtrekksmenyen merket Style.

Velg mellom forhåndsdefinerte tekststiler.

Velge font

For å endre font, marker tønsket tekst med musepilen og velg font fra nedtrekksmenyen merket Font.

Velg skrifttypen som skal brukes på websiden i WebCreator.

Velge fontstørrelse

For å endre fonter, marker teksten med musepilen og velg deretter størrele fra nedtrekksmenyen merket Size

Endre skriftstørrelsen fra nedtrekksmenyen.

Velge fontfarge

For å endre fontfarge, marker tønsket tekst med musepilen og velg farge ved å klikke på Font color-ikonet og velg deretter fargen.

Velg skriftfargen i WebCreator.

Fremheve teksten

For å fremheve teksten, marker tønsket tekst med musepilen og velg en farge ved å klikke på Highlight color-ikonet og velg derette fargen.

Marker tekst med markøren og fargepaletten.

For å få teksten til å se ut som dette:

Visning av markert tekst på en WebCreator side.

Fet, kursiv and understreket text

For å bruke fet, kursiv og understreket tekst, marker teksten med musepilen og klikk på et av følgende ikoner:

Hvordan fet tekst ser ut på en webside. Hvordan kursiv tekst ser ut på en webside. Hvordan understreket tekst ser ut på en webside.

Sette inn en nummerert liste eller en punktliste

Klikk på ikonet i verktøylinjen for å lage en nummerert liste.

Innsett en nummerert liste i WebCreator.

Du får nå opp tall nummer 1 på arbeidsområdet. Skriv deretter inn tekst, og tast Enter for å lage neste linje.

Gå tilbake til normal redigering fra en nummerert liste.

Tast Enter når du er ferdig med punktliste, og tast deretter Backspace for å gå tilbake til normal tekstredigering.

Du lager punktliste på samme måte, ved å klikke på dette ikonet:

Opprett en punktliste i WebCreator.

Øke/ redusere innrykk

For å øke inrykk i teksten, plasser markøren til venstre for teksten, og klikk deretter på ikonet merket Increase indent

Øk innrykk.

Dette øker innrykket. For å redusere innrykket igjen, trykk til venstre for teksten med musepilen igjen, og klikk decrease indent-ikonet.

Minsk innrykk.

Hevet og senket skrift

For å lage senket skrift, marker teksten med musepilen og klikk på Subscript-ikonet.

Senket og hevet skrift i WebCreator.

Nå vil teksten se slik ut:

Bruk senket skrift i WebCreator.

For å lage hevet skrift, marker teksten med musepilen og klikk på Superscript-ikonet.

Velg hevet skrift i WebCreator.

Nå vil teksten se slik ut:

Velg hevet skrift i WebCreator.

Hyperlinker er en av de viktigste funksjonene i websidens oppbygging, fordi den kobler sammen sidene som du har laget. Hyperlinker kan kobles mot både tekst og bilder.

For å sette inn en link til en side på din server, marker teksten eller bildet du ønsker skal være en link, klikk på link ikonet og velg Insert link to file or HTML Document...

Innsett link til fil eller HTML dokument

Dette vil åpne en dialogboks, hvor du kan velge filen eller siden du ønsker å linke til. Dersom filen ikke er en .html-fil, så klikker du bare for å få vist alle filtyper, istedet for bare .html-filer. Dette krever at filen allerede er lastet opp på serveren. Du kan laste opp filen med File Manager eller et FTP program før du gjør dette.

Velg siden eller filen det skal linkes til

Klikk OK for å innsette et link.

Hvordan en link til en fil åpnes varierer alt etter filtype (.doc .pdf .xls...), i kombinasjon med nettleseren som din besøker bruker.

Noen nettlesere har add-ons, slik at filene kan vises direkte i nettleseren, mens de fleste nettlesere ikke har dette, vil den besøkende bli spurt om de vi laste ned filen, istedet for å se den direkte når de klikker på en link. Du kan ikke påvirke dette på noen måte.

Du kan selvsagt også lage en hyperlink til områder utenfor websiden din. For å gjøre dette, marker teksten/bildet du ønsker å bruke som link, klikk på Hyperlink-ikonet og velg Insert link to website.

Innsett en link til en webside.

Nå vil dette vinduet åpne seg:

Bla gjennom linkbare filer.

Tast inn URL (f.eks http://www.etannetdomene.com ) til websiden og klikk OK.

En annen mulighet når du lager linker er å (samtidig) opprette en uderside som du vil lage en link til. For å gjøre dette, marker teksten/bildet som skal brukes som link, klikk på Hyperlink-ikonet og velg Create new subpage and insert link.

Opprett en ny underside i WebCreator.

Dette vil åpne et nytt vindu. Først velger du tittel på den nye undersiden ved å fylle ut Web page title-feltet.

Velg websidens tittel.

Velg deretter om du enten vil gjøre den nye siden til en kopi av siden du redigerer for øyeblikket, en tom side eller en tom side med forhåndsvalgt layout.

Velg å opprette en kopi av den nåværende siden eller en ny blank side.

Til slutt velger du Filnavn for den nye websiden. Navnet må slutte med .html eller .htm.

Velg filnavnet for den nye siden.

Klikk OK. Den nye siden vil nå åpne seg i et nytt vindu.

For å fjerne en link uten å slette tekst/bilde, marker linken, klikk på Hyperlink-ikonet og velg deretter Remove link.

Fjern en link uten å slette innholdet.

Teksten vil ikke bli fjernet når du fjerner en link.

Bilder

Du har tre muligheter når du vil sette inn et bilde på websiden gjennom WebCreator:

Laste opp og sette inn bilde
Sette inn bilde fra server
Sette inn utklipp

Laste opp og sette inn bilde

Opplasting og innsetting av bilder.

Akseptere plug-in

Du må innstallere en plug-in for bildeopplasting for å sette inn et bilde fra din egen datamaskin. Denne plug-in har følgende informasjon:

Plug-in navn:

Image Component for Ilosoft web page Composer

Plug-in author:

One.com A/S

Aksepter One.coms bildeopplastings-plugin. Installer ActiveX-komponenten fra One.com for kontroll av bilder. Klikk for å bekrefte plug-installasjonen.

Find image

Etter at du har innstallert denne plug-in, velg knappen Open... i hjørnet oppe til høyre i vinduet.

Finn bildefilen du ønsker å sette inn på websiden din. Alle bildefiler støttes, inkludert PNG og GIF.

Finn bilde-filen du ønsker laste opp på din datamaskin.

Rotere bilde

Dersom du ønsker det, kan du rotere bildet med de to knappene plassert under Open...-knappen. Du kan rotere både mot høyre og venstre.

Roter bildet mot venstre eller høyre. Bilde rotert mot venstre.

Velge størrelse

Du kan velge fire forskjellige bildestørrelser når du laster opp:

  • Small Image - 180x135
  • Normal - 320x240
  • Large Image - 640x480
  • Original size

Dersom bildet er større enn 80 kb vil du ikke ha mulighet for å velge bildets originale størrelse. Dersom du skal sette inn flere forskjellige bilder anbefaler vi ikke å bruke bildets originale størrelse.

Sette inn bilde fra server

Dersom du velger Insert image from server... åpner et vindu seg, som inneholder en liste med alle bildefiler i den spesifiserte mappen.

Innsett bilde fra serveren.

Du kan bla gjennom alle mappene og finne bildet du ønsker å sette inn på websiden din.

Når du har funnet bildet, klikk på OK og bildet vil pli satt inn der musepekeren er plassert.

Sette inn utklipp

One.coms WebCreator tilbyr utklipp i mer enn 70 forskjellige kategorier, fra enkel svart/hvite tegninger til fargerike bilder. Disse kan du fritt bruke på websiden din.

Innsett clipart i WebCreator.

Når du har valgt et utklipp, klikk på Insert og utklippet blir satt inn der musepekeren er plassert.

Bilder i malene

De fleste bildene i malene i WebCreator kan bli byttet ut ved å markere dem med musepekeren, og deretter trykke på Delete-knappen på keyboardet ditt. Noen bilder i malene er satt inn i celler i malens bakgrunn. Se kapittelet Table cell properties for å se hvordan disse bildene kan erstattes.

Tabeller og tekstbokser

Sette inn en tabell

For å sette inn en tabell, klikk på tabellikonet på verktøylinjen.

Innsett en tabell.

Velg antall rader og kolonner med musen, og klikk for å sette inn tabellen.

Velg antalle rader og kolonner i tabellen.

For å vise avansert tabellmuligheter, klikk på Insert -> Table eller Advanced etter at du klikker på tabellikonet på verktøylinjen. Den avanserte menyen er beskrevet i Egenskaper for Tabellceller under.

Legge til tabeller eller kolonner

For å legge til en rad eller i en tabell, høyreklikk inni raden ovenfor der den nye raden skal settes inn, og velg Insert Row.

Legg til rader og kolonner i tabellen i WebCreator.

For å sette inn en kolonne i en tabell, høyreklikk inni kolonnen til venstre for der den nye kolonnen skal settes inn, og velg Insert Column.

Innsett en kolonne i tabellen.

Slette rader eller kolonner

For å slette en rad eller en kolonne, høyreklikk inni den, og velg enten Slette rad (Delete Row) eller Slette kolonne (Delete Column).

Slett rader og kolonner i WebCreator.

Tabellegenskaper

For å redigere de avanserte tabellegenskapene, høyreklikk i tabellen, og velg deretter Tabellegenskaper (Table properties).

Rediger avanserte tabell egenskaper.

Velg størrelse på tabellen øverst. Klikk %-knappen for å endre til pixler. Dersom vidden eler høyden er satt til automatisk (auto) vil tabellen bli så høy eller bred som innholdet er.

Velg størrelsen på en tabell.

Velg deretter høyde og bredde for tabellen. Dersom vidden er satt til 0, vil tabellen vises uten kantlinjer. Tast inn "Hex-verdi" for ønsket farge i fargefeltet, eller klikk på fargeikonet for å endre fargen.

Velg bredde og farge på tabellkanten.

Ved å sette et tall i boksen for antall pixler kan du selv velge grensene for tabellcellene.static.support.guide.www.usewebcreator.7.4.5=Du kan også velge hvordan tabelen skal forholde seg til teksten i dokumentet (text wrapping). Dersom du velger In front of text kan du flytte tabellen fritt over tekst og bilder.

Innstill marginen for celler i tabellen etter antall piksler.

Under kan du velge tekstflyt for tabellen. Dersom du velger In front of text kan tabellen flyttes fritt over tekst og bilder.

Velg tekstinnpakning for en tabell i WebCreator.

Du kan velge bakgrunnsfarge for tabellen ved å klikke på fargeikonet. Tabellen er gjennomsiktig dersom du ikke legger til en farge.

Velg en bakgrunnsfarge for en tabell.

Til slutt kan du velge et bakgrunnsbilde for tabellen ved å huke av bruke bakgrunnsfarge(Use background image). Klikk deretter enten på Søke gjennom filer (Browse Files) for å velge et bilde fra webområdet ditt, eller tast inn bildets adresse i tekstboksen. Klikk på OK for å lagre de nye innstillingene for tabellen.

Velg et bakgrunnnsbilde for en tabell.

Egenskaper for Tabellceller

For å endre egenskaper for en enkeltcelle, høyreklikk inne i cellen og velg tabellcelleegenskaper (Table cell properties).

Endre verdiene for en enkelt celle.

Dette vil åpne et dialogvindu.

Øverst kan du velge et fast forhold mellom høyde og vidde, eller klikk på %-boksen for å for å endre dette til pixler ("px" vises).

Dersom enten høyde eller bredde er satt til auto, vil størrelsen på cellen bli styrt av innholdets størrelse.

Velg bredde og høyde på en celle.

Under kan du velge hvor i cellen teksten skal plasseres (text alignment) både i vertikal og horisontal retning.

Velg vertikal og horisontal tekstjustering for cellen.

Du velger en bakgrunnsfarge for cellen ved å klikke på fargeikonet. Forhåndsinnstilling er den samme fargen som tabellen har.

Velg en bakgrunnsfarge for cellen.

Til slutt kan du velge et bakgrunnsbilde for cellen ved å huke av for Use background image. Klikk deretter på Browse Files for å velge et bilde fra webområdet ditt, eller skriv inn bildets adresse i tekstboksen. Klikk deretter på OK for å lagre endringene.

Velg et bakgrunnsbilde for cellen.

Tekstbokser

Tekstbokser blir brukt som enkle tabellceller, og som kan bli flyttet rundt i dokumentet. tekstbokser kan enten være gjennomsiktige eller ha en bakgrunn.

Lage en tekstboks

For å lage en ny tekstboks, klikk enten på Draw -> Draw text box eller bruk "Draw textbox-ikonet" i verktøylinjen.

Tegn en tekstboks i WebCreator.

Velg Draw transparent text box for å lage en tekstboks som er gjennomsiktig.

Klikk og dra for å tilpasse boksen til ønsket størrelse.

Tegn en gjennomsiktig tekstboks i WebCreator.

Flytte en tekstboks

En tekstboks kan flyttes fritt rundt. For å flytte en tekstboks, klikk på tekstboksens kant for å markere boksen, og dra boksen til ønsket plassering.

Flytt en tekstboks.

Endre tekstboksens størrelse

For å endre tekstboksens størrelse, klikk på en av kantene, slik at du får opp åtte små firkanter. Du kan nå endre størrelse i hvilken som helst retning ved å klikke på en av frikantene og dra i ønsket retning.

Endre størrelse på en tekstboks.

Formatere en tekstboks

For å formatere en tekstboks, (bakgrunnsfarge, kantfarge etc.), se under punktet Egenskaper for Tabellceller over.

Gjestebok i WebCreator

Opprett en gjestebok

Klikk Insert og så Guestbook

Velg utseende for din gjestebok

Velg Gjestebokens utseende

Velg innstillinger for din nye gjestebok og gi den et navn.

Velg innstillinger og et navn for din nye gjestebok

dersom du ønsker en første melding i din gjestebok, kan du skrive det her. Eller marker boksen for ingen første melding.

Skriv inn en valgfri første melding i gjesteboken din

Klikk Install, og så klikk Finish.

Du kan nå klikke og dra gjesteboken der du vil ha den.

Endre innstillinger i gjesteboken

Høyreklikk på gjesteboken i WebCreator og du kan se et antall av endringer du kan gjøre.

Høyreklikk for å se valgene i WebCreators gjestebok

Guestbook Properties

Gjestebok Egenskaper

Tips! Ved å sette bredden til 100% vil gjesteboken tilpasse størrelsen automatisk og det vil være lettere for deg å klikke og dra den til tabell cellen du ønsker den i - hvis din side har tabeller.

Overview

Lås eller lås opp din gjestebok for å kontrollere om det skal være mulig å poste eller ikke.

Lås eller lås opp din gjestebok

Messages

Gjestebok meldinger

Ved å velge en melding, kan du skjule den, slette den eller redigere den.

Skjul eller slett eler rediger en melding i gjesteboken

Preferences

Gjestebok preferanser

Under fanen Appearance kan du endre noen av de valg du gjorde når gjesteboken ble installert.

Under Quotation kan du endre hvor du får beskjed om at noen har postet noe i din gjesteok.

Under Form Link kan du velge hva write in guestbook linken sier og om det det skal se ut som en hyperlink eller en knapp.

Under Form Design kan du velge utseende for skjemaet som vises når noen velger å skrive noe i gjesteboken.

Under Customize kan du endre farger for de forskjellige tekstdelene i gjesteboken.

Husk å klikke på Update etter hver endring du gjør under hver av fanene under Preferences, for at endringene skal tre i kraft.

Legg til en eksisterende gjestebok

Du kan vise den samme gjesteboken på flere sider enn da den ble installert. Klikk View og så Manage guestbooks. Marker den gjesteboken du ønsker å sette inn og klikk Insert button.

Vis din gjestebok på flere sider

Fjern eller avinstaller gjestebok

Hvis du bare vil fjerne gjesteboken og fortsatt beholde meldingene.

Bare marker gjesteboken og klikk på Delete knappen på ditt tastatur.

For å avinstallere din gjesteboken View, then Manage guestbooks. Mark the guestbook you wish to uninstall and click Manage.

Velg Delete til venstre og følg instruksjonene for å permanent avinstallere din gjestebok.

Avinstalleringsinstruksjoner for gjesteboken

Fjerne bilder

Hvordan man fjerner et bilde er avhengig av hvilken type bilde det er.

Med et vanlig bilde markerer du bare bildet og klikker for å slette, akkurat slik du gjør med tekst.

Dersom bildet er en bakgrunn i en tabell må du høyreklikke tabellcellen, og velg Table Cell Properties og så fjern eller endre bakgrunnsbilde under Background image .

For å fjerne bakgrunnsbildet på en side klikk File, så Page Setup og fjern eller erstatt bildet under Background Image.

Embedde

Embedde objekter

Du kan embedde videoer og andre objekter i WebCreator.

For å embedde klikk Embed Flash or insert Guestbook knappen, og velg Embed Flash . Innsett Flash koden og klikk OK.

Dersom du ikke kan programmere Flash koden selv, er et tips å laste videoen opp på YouTube, som vil opprette den koden du trenger, og du kan kopiere koden og lime den inn i Insert Flash vinduet i WebCreator.

For å få koden til embedding ut av galleriet må du først tillate deling. Logg på kontrollpanelet, og klikk på Gallery og klikk Edit for det albumet det er snakk om og sett deling til On.

Når du er sikker på at deling er aktivert i ditt galleri, gå inn i albumet i galleriet slik at du kan se bildene inne i det albumet det gjelder.

Klikk på Embed linken og kopier embeddingskoden. Skriv inn koden i Insert Flash vinduet i WebCreator.