Oppdater abonnement

For å finne abonnementsseksjonen klikker du på dette ikonet i kontrollpanelet:

Tilgang til abonnementsdelen i webhotellets Kontrollpanel.

Index

Betaling
Oppgradering
Nedgradering.
Fakturaer

Betaling

Kredittkort: Dette valget betyr at du vil motta en e-post med en link til faktura og til en betalingsside når ordren fornyes.

Bankoverføring: Dette valget betyr at du vil motta en e-post med faktura og betalingsdetaljer når ordren fornyes.

Merk at det er kun mulig å betale via bankoverføring i Norge, Danmark, Nederland, Belgia, Sverige, Tyskland og Frankrike.

Innbetalingsblankett: Når du har fornyet ordren din kan du ved å velge dette alternativet få tilsendt en e-post med fakturaen din og en innbetalingsblankett.

Merk at det påløper et gebyr på 15 DKK / 20 SEK inkludert moms når du velger alternativet "innbetalingsblankett". Dette betalingsalternativet er kun tilgjengelig i Danmark og Sverige.

Velg ønsket betalingsform og klikk på Update. Dette vil iverksettes straks ordren er fornyet.

Velg betalingsmetode.

Oppgradering

Du kan oppgradere diskplassen din når som helst. Oppgraderingen er kostnadsfri med unntak av abonnementskonstanden for større diskplass. Totalkostnaden er differansen mellom de to ulike typene diskplass.

Velg den ønskede størrelsen på diskplassen og klikk på Next.

Oppgrader til et større webhotell abonnement.

Fakturaen viser deg totalkostnad etter at resten av abonnementsperioden din er trukket fra.

Vis abonnements fakturaen med de totale kostnader.

Tast inn navn på kortinnehaver (normalt ditt navn), kortnummer (card number), velg korttype (card type), utløpsdato (expiry date), tast inn sikkerhetskode (security code) og klikk på Buy.

Skriv inn betalingsopplysninger.

Du har nå oppgradert diskplassen din.

Dersom du ønsker å oppgradere ved å betale gjennom bankoverføring trenger vi en skriftlig bekreftelse på at du ønsker å oppgradere diskplassen din. Husk å skrive domenenavnet, ordrenummeret og signaturen din tydelig.


Nedgradering.

For at endringene skal gjennomføres må nedgraderingen gjøres minst 60 dager I forkant av ordrefornyelsen din. Dersom du nedgraderer etter denne "tidsfristen/deadlinen" vil endringen kun gjelde fra beste faktureringsperiode. Dette innebærer at du må betale det samme beløpet som tidligere i den kommende perioden også.

Velg ønsket diskplass fra nedtrekksmenyen og klikk påNext. Diskplassen din er nå blitt nedgradert.

Dersom du ønsker å nedgradere diskplassen din vil du ikke få tilbakebetalt prisdifferansen. Den neste fakturaen din vil vise prisen på den nye diskstrørrelsen. Nedgraderingen finner sted umiddelbart.

Nedgrader til et mindre webhotell abonnement.

Fakturaer

På samtlige fakturaer står beløpet du må betale, betalingsfrist, og hvorvidt den er betalt eller ikke. Ved å klikke på fakturanummeret åpner du selve fakturaen. Du trenger en oppdatert PDF-leser for å kunne se fakturaen. Du kan for eksempel benytte Adobe Reader.

Alle fakturaene vises med beløp og betalingsfrist.

Du har ikke mulighet til å endre valutaen som er oppgitt på fakturaen din.


Du kan alltid betale fakturaene dine gjennom kontrollpanelet ditt ved å klikke på Pay-knappen, denne finner du øverst på siden.

Betaling kan gjøres via Kontrollpanelet.

Tast inn kortinnehavers navn, kortnummer, velg korttype, utløpsdato, tast inn din sikkerhetskode og klikk Approve (godkjenn) og så er fakturaen betalt.

Skriv inn betalingsopplysninger.