Kom i gang med Nettsidebygger

1. Logg på Nettsidebygger

Kom i gang med å bygge din webside ved å logge på Nettsidebygger. Du har tilgang til Nettsidebygger direkte via din browser enten via One.com Kontrollpanelet, eller fra denne siden:

https://webeditor.one.com/

Brukernavnet er din e-postadresse, og passordet er det samme som du bruker til ditt One.com Kontrollpanel.

Logge på Nettsidebygger fra kontrollpanel. Logge på Nettsidebygger fra URL.

2. Velg en mal

Etter at du har logget på Nettsidebygger første gang, vil du bli spurt om å velge en mal som du kan bygge din webside på. Du kan velge en annen mal senere, kombinere forskjellige maler eller også bygge din egen layout ved å velge en tom mal.

Velg en mal

3. Opprett din første side

Når du har valgt en mal, vil fire sider automatisk opprettes. Disse sidene kalles "Home", "About", "Photos" og "Contact". Skriv inn nye titler hvis du ønsker, eller behold standardtitlene. Siden som kalles "Home", vil brukes som din "Startside for websiden du er igang med å opprette.

Opprett din første side.

4. Legg til flere sider

Legg til en ny side ved å klikke på knappen New Page. Ønsker du et annet design, kan du bare opprette en side med en annen mal. Du kan legge til en side med en annen mal, ved å velge Use another template i nedtrekksmenyen.

Legg til sider med en annen mal.

Du kan legge til undersider til en bestemt side ved å klikke på pilen ved siden av sidens tittel, og velge Add subpage... i menyen som vises.

Legg til undersider

5. Rediger en side eller en mal

Du kan enten redigere en bestemt side, eller selve design malen. Når du velger Edit Page vil endringene kun påvirke den valgte siden. Og når Edit template er aktivert, vil endringene gjøres på det samlede design for alle sider basert på denne malen. Sørg for at du velger riktig redigeringsmåte, før du går i gang med å redigere.

Rediger en side eller mal.

Dine sider og maler er bygd opp av elementer som kalles Komponenter. Du kan kombinere og tilpasse disse komponentene og på den måten gi din webside et unikt utseende.

For å legge til en komponent på din side, klikker du og drar komponenten du ønsker fra venstremenyen til der du ønsker å plassere den på siden. Pilen som vises, indikerer hvor på siden komponentet vil plasseres når du slipper det på arbeidsområdet.

Pilen viser hvor komponenten vil plasseres.

Stripene som vises over komponenter på arbeidsområdet, forteller deg at de ikke kan redigeres i den redigeringsmåten du har valgt. Du må endre redigeringsmåte, til enten Edit page eller Edit template.

Hvert komponent har forskjellige egenskaper som kan redigeres gjennom menyen som vises under arbeidsområdet, når du klikker på komponenten. Sørg for at komponenten du ønsker å redigere er lagt til ditt arbeidsområde, og at du klikker på den enkelte komponent som du ønsker å redigere. Ved å endre Egenskapene kan du endre utseende og oppførselen til den valgte komponent.

Egenskaper endrer utseende og oppførsel.

De forskjellige komponentene du kan legge til er:

Boks: en beholder for andre komponenter.
Tekst: en boks med tekst-innhold.
Bilde: et bilde fra ditt webhotell.
Meny: linker dine sider sammen og gjør det mulig å navigere mellom de forskjellige delene på din webside.
Tabell: en tabell med rader og kolonner.
Video: en video fra YouTube.
Liker-knapp: en Liker-knapp til dine Nettsidebygger-sider.
Liker-boks en Liker-boks til din Facebook-side.
Kode: egendefinert HTML- og JavaScript-kode.

Undo- og Redo-knappene er plassert øverst i høyre hjørne, og gjør det mulig for deg å gå frem og tilbake mellom de endringene du har gjort.

Angre og Gjør om er plassert i øvre høyre hjørne.

6. Lagre dine endringer

Klikk på Save-knappen for å sikre at endringene dine blir lagret. Save-knappen er plassert øverst i venstre hjørne.

Lagre dine endringer.

7. Forhåndsvis og publiser din webside

Du kan forhåndsvise endringene du har gjort på siden din, før du publiserer websiden, ved å klikke på Preview-knappen. I Preview-modus kan du inspisere din side, uten å gjøre endringene synlig for andre. Når du er fornøyd med din webside, klikk på Publish-knappen for å oppdatere din webside live med endringene. Ved å klikke på Publish, vil du gjøre siden synlig for andre når de skriver inn domenenavnet i adresse-feltet i deres browser.

Forhåndsvis din side ved å klikke på Forhåndsvis knappen. Publiser din side ved å klikke på Publiser-knappen.

Gratulerer, du har nå bygget din første webside ved hjelp av Nettsidebygger!