Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Oppsett i Microsoft Outlook 2007

Åpne Outlook og velg Tools. Klikk på Account Settings

Oppsett av Microsoft Outlook 2007 med One.com.

Klikk på New

Klikk for å starte konfigurering av den nye kontoen.

Kryss av for Manually configure server settings or additional server types

Manuell konfigurering av server innstillinger i Outlook 2007.

Klikk på Next

Fortsett oppsetning av IMAP og SMTP servere for kontoen.

Velg Internet E-mail

Velg Internett mail.

Klikk på Next

Fortsett til innsettelsen navn og mailadresse.

Inntast Your Name og E-mail Address

Innskriving av brukerinformasjon i Outlook 2007.

Velg kontotype, IMAP

For Incoming mail server (IMAP), skriv inn imap.one.com, example.com er ditt domene hostet av One.com. For utgående (SMTP) server, skriv send.one.com

Konfigurering av innkommende IMPAP server for din mailkonto.

I Logon Information skriv inn e-postaddress og passord som du opprettet i kontrollpanelet

Skriv inn mail adresse og passord som ble opprettet i kontrollpanelet.

Oppsetning av SMTP server i Outlook 2007

Klikk på More Settings

Konfigurering av den utgående SMTP serveren for din mailkonto.

Velg Outgoing Server og marker My outgoing server (SMTP) requires authentication

SMTP serveren krever godkjennelse.

Velg Advanced.
I Incoming Server (IMAP) tast inn 993 og velg SSL.
I Outgoing server (SMTP) tast inn 465 og velg SSL.
For Root folder path skriv ordet INBOX med store bokstaver.

Konfigurering av port 2525 for utgående server.

Klikk på Ok

Gå videre for å fortsette oppsettet av mail i Microsoft Outlook 2007.

Klikk på Next

Fortsett for å fullføre oppsettet av din mailkonto i Outlook 2007.

Klikk på Finish

Oppsettet av Outlook 2007 er fullført.