Oppsett i Windows Mail

Åpne Outlook og velg Tools. Klikk på Accounts....

Sett opp Windows Mail med One.com

Klikk på Add...-knappen

Legg til en mailkonto i Windows Mail.

Velg E-Mail Account og klikk på Next.

Valg av kontotype.

Tast inn ditt visningsnavn og klikk på Next.

Skriv inn et navn som skal vises i fra feltet i den utgående beskjeden.

Tast inn din e-postadresse og klikk på Next.

Skriv inn din mailadresse.

Velg IMAP og tast inn imap.one.com i Incoming mail (IMAP) server. example.com er ditt domene, hostet av One.com.

For utgående e-postserver (SMTP), tast inn send.one.com og huk av for Outgoing server requires authentication.

Sett mailservere for IMAP og SMTP i Windows Mail.

Tast inn din e-postadresse og ditt passord som du opprettet i kontrollpanelet (Se Opprett en e-postkonto).

Skriv inn mailadresse og passord som ble opprettet i kontrollpanelet.

Du har fullført oppsetningen. Klikk på Finish.

Fullfør oppsetningen av mailkontoen i Windows Mail med One.com.

Konfigurering av One.com’s SMTP server i Windows Mail

Velg din nyopprettede konto og klikk på Properties-knappen.

Konfigurering av SMTP serveren i Windows Mail med One.com.

Velg Advanced fanen. I Outgoing mail (SMTP) (utgående post) taster du inn 465 og velger This server requires a secure connection (SSL). I Incoming mail (IMAP) (innkommende post) tast inn 993 og velg This server requires a secure connection (SSL).

Skriv inn 2525 som utgående server port.

Klikk på Ok.