Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Oppsett i Microsoft Outlook 2010

Åpne Outlook og velg File.

Åpne Outlook 2010 og velg Fil

Klikk på Add Account

Legg til konto

Kryss av for Manually configure server settings or additional server types

Klikk på Next

Manuell konfigurering av server innstillinger i Outlook 2010

Velg Internet E-mail

Klikk på Next

Velg Internet E-mail

Inntast Your Name og E-mail Address

Velg kontotype, IMAP

For Incoming mail server (IMAP), skriv inn imap.one.com. For utgående (SMTP) server, skriv send.one.com

I Logon Information skriv inn e-postadresse og passord som du opprettet i kontrollpanelet

Oppsetning av SMTP server i Outlook 2010

Klikk på More Settings

brukernavn og passord

Velg Outgoing Server og marker My outgoing server (SMTP) requires authentication

SMTP-serveren krever godkjennelse

Velg Advanced.
I Incoming server (IMAP) (innkommende mailserver) tast inn 993 og velg SSL.
For Outgoing server (SMTP) (utgående server) tast inn 465 og velg SSL.
For Root folder path skriv ordet INBOX med store bokstaver.

Klikk på Ok

Oppsett av IMAP og SMTP

Klikk på Finish

Oppsettet er fullført