Oppsett av Windows Live Mail

Start Windows Live Mail, velg Tools og så Accounts. Klikk Add og velg E-mail Account.

Oppsett av Windows Live Mail hos One.com.
Velg hvilken kontotype som skal legges til.

Skriv e-postadressen din i E-mail address feltet. Videre skal du skrive inn passordet som du opprettet samtidig med e-postkontoen. I Display Name skriver du ditt navn.

Velg Manually configure server settings for e-mail account.

Klikk på Next

Skriv inn mailadresse og passord i Windows Live Mail.

Velg IMAP i My incoming mail server is a feltet.

I Incoming server feltet skriv inn imap.one.com. Bruk port 993 for Incoming server og velg This server requires a secure connection (SSL).

Logg på ved å bruke Clear text authentication.

I Login ID feltet skriver du hele din e-postadresse.

I Outgoing server feltet, skriv send.one.com. Bruk port 465 for utgående server.

Velg My outgoing server requires authentication og This server requires a secure connection (SSL).

Klikk på Next.

Skriv inn opplysninger om inngående og utgående server i Windows Live Mail.

Klikk på Finish.

Avslutt oppsett av Windows Live Mail med One.com.