Oppsett av Android Email

Åpne e-postapplikasjonen på telefonen din og velg oppsett av en ny konto. Angi e-postadressen og passordet som du har valgt for e-postkontoen i Kontrollpanel. Klikk deretter Manual setup.

Angi e-postadresse og passord

For Protocol, velg IMAP
Email address: Din fulle e-postadresse
Username: Din fulle e-postadresse
Password: Passordet for e-postadressen ovenfor
IMAP server: imap.one.com
Security Type: SSL
Server port: 993.
Klikk deretter Next.

Angi brukernavn, passord og portnummer

Angi følgende informasjon for innstillingene for utgående server.
Login required: Bør være avkrysset
Username: Din fulle e-postadresse
Password: Passordet for e-postadressen ovenfor
SMTP server: send.one.com
Security Type: SSL
Server port: 465
Klikk deretter Next.

Angi SMTP-server, portnummer, brukernavn og passord

Angi et navn for kontoen. Kontonavnet er til for at du enkelt kan identifisere e-postkontoen i telefonen dersom du har satt opp flere e-postkontoer.
Angi navnet ditt og klikk Finish setup for å fullføre oppsettet.

Kontoen din er nå satt opp