Opprett en mailkonto

Logg på kontrollpanel, velg E-post Administrasjon.

Click Mail Administration in the control panel

Klikk Ny konto.

Under accounts, click New Account

Inntast ønsket Adresse på e-postkontoen din (ønske etter eget valg), og inntast ønsket Passord (ønske etter eget valg), og klikk Lagre.

Choose your email and password and click Save
Tip: Would you like to forward mails to other email accounts? Select Yes, enter an email address you want to forward to and click Next. You can add multiple addresses.

Related articles:

Mailadministrasjon
Sette opp en feriebeskjed