Opprett en e-postkonto

Logg på kontrollpanel, velg E-post Administrasjon

Velg Mail-administrasjon i Kontrollpanelet.

Klikk Ny konto

Klikk Ny konto for å opprettte en ny mailkonto.

Inntast ønsket Adresse på e-postkontoen din (ønske etter eget valg), og inntast ønsket Passord (ønske etter eget valg), og klikk Lagre

Skriv inn den ønskede mailadressen og et passord.