Opprett en mailkonto

Logg på kontrollpanel, velg E-post Administrasjon.

Velg Mail-administrasjon i Kontrollpanelet.

Klikk Ny konto.

Klikk Ny konto for å opprettte en ny mailkonto.

Inntast ønsket Adresse på e-postkontoen din (ønske etter eget valg), og inntast ønsket Passord (ønske etter eget valg), og klikk Lagre.

Skriv inn den ønskede mailadressen og et passord.