Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Mailadministrasjon

Følgende guider viser til e-postadministrasjonen dersom annet ikke er forklart. For å finne E-postadministrasjon, logg inn på kontrollpanelet og velg E-postadministrasjon.

Opprett en mailkonto

I Kontrollpanelet velg E-post Administrasjon.

Index

Endre passord på e-postkontoen
Slette en e-postadresse
Videresende meldinger
Videresende meldinger uten å lagre en kopi
Alias
Redigere et alias
Slette et alias
Catch-all-adresse
Virus & Spam
Logge inn på webmail
Oppsett av e-postprogram

Endre passord på e-postkontoen

For å endre passord på e-postkontone din, finn e-postadressen i listen og klikk Rediger.

Endring av passord for din mailkonto.

Tast inn det nye passordet ditt i de tomme feltene og klikk på Lagre.

Endre passord og mail videresending for mailkontoen.

Slette en e-postadresse

For å slette en e-postadresse, finn adressen i listen og klikk på Slett.

Slett en mailadresse ved å fjerne den fra listen over mailkontoer.

Bekreft deretter slettingen ved å klikke på Godkjenn.

Godkjenning vil slette kontoen og alle mailadresser lagret på kontoen.

NB!: Når du sletter en e-postkonto vil alle lagrede meldinger på denne kontoen bli slettet.


Videresende meldinger

For å videresende e-poster, finn e-postkontoen du ønsker å videresende fra listen og klikk Rediger.

rediger kontoinnstillinger for å videresende mails.

Klikk på Ja under Ønsker du at e-post skal videresendes til andre e-postkontoer?

Velg videresending av mails til andre mailkontoer.

Skriv inn e-postadressen du ønsker å videresende til, og klikk på Neste.

Skriv mailadressen du ønsker å videresende til.

Gjenta dette for hver e-postadresse du ønsker å videresende til, og klikk på Lagre.

Alle de videresendte adressene er vist i listen.

Merk: Når du videresender e-poster, så vil de meldinger som videresendes bli lagret i den mailboksen som de blir sendt fra.


Videresende meldinger uten å lagre en kopi

For å videresende meldinger fra en e-postadresse uten å lagre en kopi på serveren, opprett et Alias (se neste kapittel).


Alias

Et alias er en e-postadresse som har som formål å videresende meldinger. Dette betyr at ingen meldinger blir lagret i en innboksen for aliaset.

For å sette opp et alias klikk Nytt alias.

Oppsett av en alias mailadresse.

Tast inn en ny e-postadresse som du velger selv.

Opprett et alias ved å skrive inn navnet på kontoen.

Tast deretter inn e-postadressen som du ønsker å videresende til, og klikk på Neste.

Skriv mailadressen du ønsker å videresende til.

Gjenta dette for hver enkelt e-postadresse du ønsker å videresende til, og klikk deretter på Lagre.

Alle videresendinger for domenet er vist i listen.

Redigere et alias

For å legge til eller fjerne e-postadresser fra videresendingslisten, marker adressen i listen og klikk på Rediger.

Endringer på et alias kan gjøres via listen over alias.

Klikk deretter på Fjerne for å slette en adresse fra listen, eller tast inn en e-postadresse og klikk Neste.

Fjerning eller opprettelse av en alias mailadresse er gjort med et klikk.

Klikk på Lagre når du er ferdig.

Siste trinn er å lagre endringer i innstillingene for videresending.

Slette et alias

For å slette et alias, marker den i listen og klikk på Fjerne.

Fjerning av et alias fra listen vil slette aliaset.

Bereft deretter slettingen ved å klikke på Bekrefte.

Klikk Godkjenn for å bekrefte sletting av alias.

NB!: Å slette et alias vil ikke ha innvirkning på lagrede meldinger eller på de e-postadresser som aliaset videresender til.


Catch-all-adresse

En Catch-all-addresse er en e-postadresse på domenet ditt som mottar alle meldinger som blir sendt til en ikke-eksisterende e-postkonto på ditt domene. Dette betyr at en slik adresse vil motta mye spam. Dette må du vurdere om du trenger, og dersom du er i tvil bør du ikke aktivere en slik adresse.

For å sette opp en catch-all-adresse velger du Bruk den følgende adresse som catch-all.

Velg en adresse som skal være catch-all adresse.

Tast inn den e-postadressen du ønsker å bruke som catch-all-adresse (dette å være en allerede eksisterende adresse på domenet ditt) og klikk Oppdatere.

Oppdatering av innstillingene vil gjøre den innskrevne adressen til catch-all adressen.

Virus & Spam

Konfigurer virus- og spamfilter.

Logge inn på webmail

Innlogging til webmailen er beskrevet i vår guide.

Oppsett av e-postprogram

Du kan sette opp e-postkontoen du opprettet i kontrollpanelet i en rekke e-postprogrammer. Under ser du en oversikt over guider til de mest populære programmene:

Microsoft Outlook 2016
Android
Thunderbird
Mail OS X (Lion)
iPhone/iPad/iOS 7/8/9