Konfigurer ditt virus- og spamfilter

Velg kontrollpanel for å konfigurere virus og spamfilter.

Inntast Domain (Domene) og Password (Passord), og klikk Log on (logg på)

Logg inn i kontrollpanelet for å få tilgang til virus og spaminnstillingene.

Velg Virus & Spam

Klikk på Virus & Spam ikonet i kontrollpanelet.

Finn den e-postkontoen du ønsker å beskytte og skyv veksleknappen mot høyre.

Velg mailadressen som du ønsker å justere virus og spam beskyttelse for.

Filteret er nå aktivert, og veksleknappen blir grønn.
Les forklaringen i Kontrollpanelet for mer informasjon.

Definer dine ønskede innstillinger for virus og spamfilteret.