Endre passord (Kontrollpanel)

Logg på kontrollpanel, velg Password

Velg passord i Kontrollpanelet.

Inntast gammelt og nyt passord. Inntast nyt passord igjen og klikk Change. Det nye passord brukes til alt som det gamle ble brukt til.

Skriv inn gammelt og nytt passord.